จาก “ปลากริมไข่เต่า” ถึงเรื่องเล่า “ขนมแชงมา” – A Cuisine

วิธีทำขนม ปลากริมไข่เต่า ตามเอกสารหลักฐานโบราณ ครานี้มาดูกรรมวิธีทำขนมปลากริมไข่เต่าในอีกแบบหนึ่งที่ทำกัน เริ่มจากตัวแป้งขนมนั้นปรับมาใช้แป้งเดียวกันไปเลย

keyboard_arrow_up