Dhamma Daily : แนะวิธีการปฏิบัติธรรมฉบับมนุษย์เงินเดือนที่มีเวลาไม่มาก

ชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็อยากปฏิบัติธรรม แต่อาจมีเวลาไม่มากนัก แล้วจะทำอย่างไรดี ซีเคร็ตมีเคล็ดลับ การปฏิบัติธรรมแบบมนุษย์เงินเดือน มากฝากค่ะ

keyboard_arrow_up