รู้ทันโรค วิตกกังวล ก่อนจิตป่วย

วิตกกังวล เรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งที่พบได้ในมนุษย์ เพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ความเครียดต่างๆ แสดงออกทั้งในทางความคิดและความรู้สึกทางกาย

keyboard_arrow_up