แพนเค้ก เขมนิจ บินลัดฟ้าไปทำบุญทอดผ้าป่าและกฐินที่ฝรั่งเศส

แพนเค้ก เขมนิจ บินลัดฟ้าไปทำบุญทอดผ้าป่าและกฐินที่ฝรั่งเศส แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ พร้อมด้วย คุณแม่และพี่ชาย บินลัดฟ้าไปร่วมงานบุญทอดผ้าป่าและทอดกฐินไกลถึงประเทศฝรั่งเศส สมทบทุนสร้างวัดไทยเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฝรั่งเศส แพนเค้ก-เขมนิจได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่า “ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวัดยานนาวา กรุงปารีส ฉลองสัมพันธไมตรีไทย-ฝรั่งเศส 333 ปี พี่น้องคนไทยและชาวต่างชาติมาร่วมบุญกันเยอะมาก ๆ ๆ ๆ และ ได้มากับพี่ชายที่น่ารัก พี่พี สะเดิด เต็มที่กันทุกครั้งค่ะ ดีใจที่ได้มาร่วมบุญกันอีกนะคะ @psaderd #อนุโมทนากับเครือข่ายสายบุญทุกท่านค่ะ”     นอกจากแพนเค้ก คุณแม่ และพี่ชาย แล้วยังมีทีมนักร้องลูกทุ่งอีสานอย่าง พี สะเดิด มาร่วมบุญด้วย งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ กรุงปารีส เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างวัดยานนาวา กรุงปารีส ในย่าน Saint -​Germain​ Lès Aparjon ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นงานอนุสรณ์ครบรอบ 333 ปี คณะราชทูตสยามเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสอีกด้วย     […]

โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์ 4 สมเด็จฯ และ พระเถระ 70 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์ 4 สมเด็จฯ และ พระเถระ 70 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ จำนวน 74 รูป โดยพระสงฆ์จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมหาราชวัง สมณศักดิ์ คือ ยศที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแด่พระสงฆ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์รูปนั้นประพฤติดี ปฏิบัติชอบอยู่ในสมณเพศ ทั้งยังเป็นตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์อีกด้วย สันนิษฐานว่าสมณศักดิ์ของพระสงฆ์พัฒนามาจากการตั้งเอตทัคคะ (ผู้ยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ) ของพระพุทธเจ้า พิธีสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ 74 รูป ครั้งนี้ มีรายนามดังต่อไปนี้ โดยเริ่มจาก 4 เจ้าอาวาสพระอารามหลวงและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ดังนี้ พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา  เป็น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ […]

เห็นแล้วน่าชื่นใจ : ” พลังบวร ” บ้าน วัด โรงเรียน น้ำใจเบ่งบานในชุมชน – Secret

เห็นแล้วน่าชื่นใจ : ” พลังบวร ” บ้าน วัด โรงเรียน น้ำใจเบ่งบานในชุมชน – Secret เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา จัดกิจกรรม ” พลังบวร ” ร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง บริเวณชุมชนรอบวัดยานนาวา เพื่อเกื้อกูลสังคมด้วยพลังจากบ้าน วัด และ โรงเรียน อิงตามหลักธรรมอัตถจริยา คือ ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ และเกื้อกูลผู้อื่น ดังคำว่า “ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นถึงตัว”     กิจกรรม “พลังบวร”  เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชนระหว่างวัด-บ้าน-โรงเรียน เมื่อนำอักษรย่อของแต่ละอันมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่า “บวร” โดยคำนี้มีความหมายว่า “ประเสริฐ” หรือ “ดีเลิศ” ชุมชนเข้มแข็งได้ต่อเมื่อคนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่อดีต […]

ฟังธรรมด้วยความสุขกับ “ ธรรมะอารมณ์ดี ” พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ

ฟังธรรมด้วยความสุขกับ “ ธรรมะอารมณ์ดี ” พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ โลกยุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างไร คนก็เปลี่ยนตามเช่นกัน สิ่งที่ได้จากการสนทนากับพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณแห่งวัดยานนาวา ประธานพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ทำให้เห็นว่าคนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย คนวัยทำงานที่ยึดอัตตาจากตำแหน่งหน้าที่การงาน เยาวชนสนใจโลกออนไลน์จนลืมโลกแห่งความเป็นจริง ธรรมะอารมณ์ดี คือกลุ่มพระอาจารย์ที่คอยสังเกตการณ์สังคม เพื่อเสนอธรรมะที่จะโน้มน้าวให้ผู้คนกลับมาอยู่กับศีลธรรม ความถูกต้อง และดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้า   จุดเริ่มต้นของธรรมะอารมณ์ดี ธรรมะอารมณ์ดีคือกลุ่มพระหนุ่มที่รวมตัวกันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการไปบรรยายและจัดกิจกรรมธรรมะให้ถึงกลุ่มนักเรียนและคนวัยทำงาน เหตุที่รวมตัวกันเริ่มมาจากสมัยเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย พระนิสิตต้องปฏิบัติศาสนกิจ 1 ปีก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เมื่อมาปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน จึงเกิดความสนิทสนม และร่วมมือกันจัดกิจกรรมธรรมะเพื่อเยาวชน คือกลุ่มนักเรียนก่อน แล้วเริ่มขยายไปสู่กลุ่มผู้ใหญ่ เช่น คนวัยทำงาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เริ่มจากพระ 5 รูป ต่อมามีพระสนใจเข้าร่วม จำนวนสมาชิกจึงมากขึ้น เวลานั้นมีพระมหาวีรพล พระปลัดบัณฑิต พระมหามงคล พระมหาพีรพัฒน์ และพระอาจารย์สิงหา รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มกิจกรรมนี้ โดยมีแนวคิดว่า ฟังธรรมะต้องมีความสุขและสนุก แต่ถ้าสุขและสนุกมากไปก็จะกลายเป็นตลก กลายเป็นการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอย่างเดียว ไม่มีสาระอะไร ธรรมะอารมณ์ดีเป็นเสมือนศาลาริมทางให้แวะเข้ามาพักก่อน และเป็นสะพานที่จะไปถึงธรรมะที่ลึกซึ้ง 0 0 […]

วัดยานนาวา แหล่งธรรมะเพื่อคนทุกวัย

วัดยานนาวา วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 240 ปี โดดเด่นด้วยเจดีย์ มีฐานเป็นเรือสำเภาจีน นอกจากจะงดงามแล้ว ยังแฝงนัยทางพุทธศาสนาไว้อย่างแยบคาย

keyboard_arrow_up