วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดสุดท้ายในรัชกาลที่ 4

วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอารามสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

keyboard_arrow_up