วัดป่าบ้านวไลย วิทยาลัยแห่งกองทุกข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดป่าบ้านวไลย วิทยาลัยแห่งกองทุกข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดป่าบ้านวไลย ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติบนเชิงเขา ในตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งด้วยแรงแห่งศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อ หลวงปู่ฉลวย สุธัมโม หนึ่งในศิษย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งธุดงค์เผยแผ่ธรรมและสร้างวัดในหลายจังหวัด ธรรมชาติอันเงียบสงบและวิถีปฏิบัติอันเคร่งครัดทำให้วัดแห่งนี้เป็นหมุดหมายของนักปฏิบัติ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง “กลับมาใหม่จะได้มีวัดอยู่” พระสุชาติ ชาตสุโข (พระครูสันติธรรมานุยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านวไลย พระลูกศิษย์ผ้ตู ิดตามหลวงป่ฉู ลวยมานานเล่าว่า หลวงปู่ฉลวยเคยธุดงค์มาจำพรรษาอยู่ที่บ้านวไลยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2503 ขณะนั้นยังเป็นป่าใหญ่มีสัตว์ชุกชุม ท่านมาแล้วจาริกไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ อีกหลายแห่ง กระทั่งปี พ.ศ. 2525 หลวงปู่กลับมาบ้านวไลยอีกครั้ง อาศัยจำพรรษาในสวนขนุนข้างห้วยกับพระสุชาติเพียง 2 รูป แต่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่ นายแคล้ว และ นางแฉ่ง มีนาม สองสามีภรรยาจึงนิมนต์หลวงปู่ให้ขึ้นมาพำนักบนเขาในที่ดินของตน ชาวบ้านผู้ศรัทธาและลูกศิษย์ต่างช่วยกันสร้างกุฏิหญ้าคา 2 หลังให้พักอาศัย ต่อมานายแคล้วถวายที่ดิน 25 ไร่เพื่อให้สร้างเป็นวัดหลวงปู่ฉลวยปรารภเมื่อครั้งสร้างวัดว่า “ลำพังแต่หลวงปู่นั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้ หลวงปู่จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ไม่รับภาระ” เมื่อสร้างเป็นวัดหลวงปู่จึงมอบหมายให้พระสุชาติเป็นผู้ดูแลปกครองหมู่คณะและกล่าวไว้ว่า […]

keyboard_arrow_up