วัดคณิกาผล ผลแห่งศรัทธาของนางโลม

วัดคณิกาผล ผลแห่งศรัทธาของนางโลม เมื่อเอ่ยถึงประวัติผู้ก่อสร้าง วัดคณิกาผล ก็มักจะนึกไปถึง พระอัฑฒกาสีเถรี ภิกษุณีรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาล ซึ่งบำเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ เนื่องจากอดีตชาติเคยเอ่ยวจีทุจริตต่อภิกษุณี ผู้เป็นพระอรหันต์ว่า “นางแพศยา” ทำให้ตกนรกเพราะบาปนั้นอยู่นาน กระทั่งเกิดเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้าย แม้นางเกิดมาในครอบครัวเศรษฐีมีรูปร่างงดงามดุจนางเทพอัปสร แต่ชีวิตกลับตกอับและประพฤติผิดพรหมจรรย์ต้องกลายเป็นนางคณิกา หรือโสเภณีในกรุงราชคฤห์ ภายหลังได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงออกบวชเป็นภิกษุณี และบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด รูปปั้นยายแฟงครึ่งตัวปิดทองตั้งไว้ในซุ้มกำแพงหลังพระอุโบสถ ที่ฐานรูปมีจารึกว่า “วัดคณิกาผลนี้สร้างเมื่อพุทธศักราช 2376 โดยคุณยายแฟง บรรพบุรุษของตระกูลเปาโรหิตย์” เรื่องของพระอัฑฒกาสีเถรีมักถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อเอ่ยถึง “ยายแฟง” ผู้เป็นตำนานแม่เล้านางโลม หรือสำนักโสเภณีแห่งสยามครั้งอดีต ในสมัยที่การค้าประเวณีถูกต้องตามกฎหมาย “โรงยายแฟง” ในตรอกเต๊าถนนเยาวราชเป็นหนึ่งในนั้น แม้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์ แต่ยายแฟงกลับมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงชวนหญิงโสเภณีในสำนักของตนนำรายได้จากการค้าประเวณีมาร่วมลงขันกันสร้างวัดบริเวณที่ดินท้ายตลาดเรียกว่าตรอกโคก วัดสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2376 มีชื่อว่า “วัดใหม่ยายแฟง” บ้างเรียก “วัดโคก” ตามชื่อของที่ตั้งเดิม ภายในพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ พระพุทธรูปปางมารวิชัยอายุ 800 ปี ภายหลังเมื่อลูกหลานของยายแฟงเข้ามาบูรณะวัด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่า วัดคณิกาผลอันมีความหมายว่าวัดที่สร้างขึ้นจากผลประโยชน์ของนางคณิกา กระทั่งในปี พ.ศ. 2449 พระสงฆ์วัดคณิกาผลใช้ศาลาและกุฏิพระเป็นที่เล่าเรียนและสอนหนังสือให้เด็กในชุมชน ต่อมาจึงก่อตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาชื่อ “โรงเรียนวัดคณิกาผล” ตั้งในเขตธรณีสงฆ์ […]

ช้อป กิน เที่ยว ไหว้เจ้าแล้ว แวะทำบุญ 3 วัด สตรีสร้างในย่านเยาวราช

ช้อป กิน เที่ยว ไหว้เจ้าแล้ว แวะทำบุญ 3 วัด สตรีสร้างในย่าน เยาวราช   ย่าน เยาวราช สถานที่ทำการค้าของคนไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนาน นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ที่กิน และศาลเจ้าดัง ๆ แล้ว ทราบหรือไม่ว่ายังมีวัดไทยซ่อนเร้นอยู่ในย่ามนี้ด้วย ที่จริงมีอยู่หลายวัดซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำบุญที่มีชื่อเสียง แต่ในครั้งนี้ขอนำเสนอวัดที่ผู้หญิงสร้าง ที่เป็นวัดเก่าแก่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานซึ่งมีด้วยกัน 3 วัดดังนี้     วัดคณิกาผล เป็นวัดที่ยายแฟงสร้างเมื่อง พ.ศ. 2376 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3) วัดนี้อยู่หลังวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) หากใครไหว้พระไหว้เจ้าวัดเล่งเน่ยยี่แล้ว แวะไปไหว้พระขอพร ทำบุญที่วัดนี้ได้     วัดกันมาตุยาราม เป็นวัดที่นางกลีบ สาครวาสีได้สร้างขึ้นในพื้นที่ที่เคยเป็นสวนดอกไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2407 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4) วัดแห่งนี้อยู่ใกล้กับวัดพุทธศาสนามหายานสองวัด คือ วัดกุศลสมาคร (อนัมนิกาย) และวัดบำเพ็ญจีนพรต (จีนนิกาย)   […]

keyboard_arrow_up