เมื่อลูกเกลียดพ่อแม่ บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

สังคมไทยได้รับการหล่อหลอมจากพุทธศาสนาให้ถือว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณสูงยิ่ง แต่จะทำอย่างไร เมื่อลูกเกลียดพ่อแม่ ปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

keyboard_arrow_up