ทัศนาพระนคร ชมงานเฉลิมฉลอง ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ทัศนาพระนคร ชมงานเฉลิมฉลอง ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงนี้ผู้คนในพระนครกำลังครึกครื้น เนื่องจากมีงานเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครมีอายุ ๒๓๖ ปี คือ งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พาออกมาชมการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ งานฉลองนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสถาปนากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากรุงธนบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเมืองอกแตก เพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมือง ยากต่อการป้องกันพระนครในยามศึกสงคราม พื้นที่คับแคบไม่สามารถขยายพระนครได้ เนื่องจากมีวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และ วัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)     ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘ จึงสร้างพระนครหลวงแห่งใหม่เสร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ พระราชทานนามพระนครแห่งนี้ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” แต่มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ […]

keyboard_arrow_up