บรรเทาโรคเอสแอลอีด้วยการดูแลตัวเอง

จากประสบการณ์ของตัวเอง เดิมดิฉันมีปัญหาเรื่องปวดข้อนิ้วมือตอนกลางคืนถึงเช้าบ่อยๆ ถึงขนาดเคยสงสัยว่าตัวเองจะเป็น “ โรคเอสแอลอี ”

keyboard_arrow_up