3 สถานปฏิบัติธรรมใกล้กรุง

สถานปฏิบัติธรรม นับเป็นสถานที่สัปปายะที่หลายคนอาศัยเป็นที่ชำระจิตใจให้ผ่องใส่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา แต่หากไม่ทราบว่าจะเดินทางไป

เรียนปริยัติ  ฝึกปฏิบัติ ณ “ มูลนิธิแนบ มหานีรานนท์”

ท่านอาจารย์แนบ  มหานีรานนท์ เป็นบุตรีของพระยาสัตยานุกูล  อดีตเจ้าเมืองกาญจนบุรี  และคุณหญิงแปลก นางกำนัลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 

keyboard_arrow_up