True Story : เมื่อ มรสุมชีวิต เข้ามาปกคลุม

ชีวิตของผมเคยผ่าน มรสุม อุปสรรคมากมาย จากไม่มีก้าวไปสู่ความมั่งคั่ง และจากความมั่งคั่งกลับสู่ความไม่มีอีกครั้ง ประสบการณ์ครั้งนี่้ผมจะไม่ลืม

keyboard_arrow_up