ปั้นจั่น ปรมะ อิ่มอโนทัย เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดราชบพิธฯ

ปั้นจั่น ปรมะ อิ่มอโนทัย เข้าพิธี อุปสมบทหมู่ ณ วัดราชบพิธฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ปั้นจั่น-ปรมะ อิ่มอโนทัย ดาราหนุ่มเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อเข้าพิธี อุปสมบทหมู่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร       ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ปั้นจั่น ปรมะได้เข้าพิธีปลงผมเป็นนาค เพื่ออุปสมบทหมู่พร้อมกับนาคอีก 15 คน โดยได้รับฉายาทางธรรมว่า “ธัมมโชโต” มีความหมายว่า “ผู้รู้แจ้งแห่งธรรม” ในวันนั้นนอกจากคนในครอบครัวและบรรดาญาติมิตรแล้วยังมีผู้ใหญ่ที่เคารพรวมถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมปลงผมนาคปั้นจั่นอีกด้วย เช่น หน่อง อรุโณชา , กอบสุข จารุจินดา, ก้อง ปิยะ, เต๋า สมชาย, รอน AF 5    […]

โสปากะ เด็กน้อยผู้รอดพ้นจากภัยด้วยพุทธบารมี

โสปากะ เด็กน้อยผู้รอดพ้นจากภัยด้วยพุทธบารมี เด็กชาย โสปากะ ถูกพี่น้องกลั่นแกล้ง น้าชายก็ไม่รัก จนแทบเอาชีวิตไม่รอด จึงนำไปสู่จุดพลิกผันของชะตาชีวิตกลายเป็นพระอรหันต์น้อยในที่สุด โสปากะ เป็นเด็กชายคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล เป็นบุตรที่เกิดในตระกูลพ่อค้า บิดาตายตั้งแต่เขายังเล็กมาก จึงได้รับการเลี้ยงดูจากน้าชาย พอน้าแต่งงานมีครอบครัว ลูก ๆ ของน้าชอบแกล้งและใส่ร้ายโสปากะอยู่เสมอ จนกระทั่งน้าทนไม่ไหว จึงเอาโสปากะไปมัดไว้กับศพในป่าช้า เพื่อให้กลายเป็นอาหารของสุนัขป่า เด็กน้อยก็ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัว พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณจึงส่งกระแสคำตรัสมาถึงโสปากะว่า “ขอให้ระลึกถึงเรา จนอย่าได้กลัว” ด้วยพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าได้ช่วยให้เด็กน้อยพ้นจากการเป็นอาหารของสุนัขป่า เด็กชายผู้นี้มาอาศัยอยู่ในกุฏิของพระพุทธเจ้า พระองค์ได้บวชให้เด็กน้อยเป็นภิกษุ ตอนนั้นโสปากะมีอายุเพียง 7 ขวบ ถือว่าเป็นภิกษุที่อายุน้อยที่สุดในพระพุทธศาสนา (สำหรับฝ่ายภิกษุณี ถ้าอายุน้อยที่สุดคือ พระนางเสลา เจ้าหญิงแห่งเมืองอาฬวี) ฝ่ายแม่ของโสปากะได้ออกตามหาโสปากะมาหลายวันก็ไม่พบลูกชายเสียที ทราบว่าพระพุทธเจ้ามีญาณหยั่งรู้ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงเทศนาว่า “บุตรทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้ พ่อและพี่น้องก็ช่วยไม่ได้ เมื่อคนเราถึงคราวตาย ญาติพี่น้องก็ช่วยอะไรไม่ได้” แม่ของโสปากะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ในขณะเดียวกัน โสปากะซึ่งบวชเป็นภิกษุแล้วก็นั่งอยู่ในท่ามกลางหมู่สงฆ์ก็บรรลุอรหันตผลหลังจากฟังธรรมนั้น สุดท้ายแม่ล้มเลิกความคิดที่จะตามหาลูกชาย เพราะหากตายจริงก็ไม่สามารถช่วยโสปากะให้ฟื้นขึ้นมาได้ ส่วนโสปากะมีความอิ่มเอมในรสพระธรรม จึงไม่ได้มีใจมุ่งมั่นอยากกลับบ้านอีกต่อไป   ที่มา […]

keyboard_arrow_up