พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของกวีเอกของโลก

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของกวีเอกของโลก วัดเทพธิดาราม เป็นสถานที่ที่สุนทรภู่ กวีเอกของโลกมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ร่วม 3 ปี เพื่อประพันธ์วรรณกรรมเพชรน้ำเอกเรื่อง พระอภัยมณี วัดแห่งนี้จึงจัดทำ พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ เพื่อให้ท่านกลับมามีชีวิตอีกครั้ง พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเทพธิดาราม เล่าประวัติความเป็นมาให้ซีเคร็ตฟังว่า     จากกุฎิสุนทรภู่สู่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ที่ทันสมัย ” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างวัดเทพธิดารามให้องค์หญิงวิลาส หรือ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2382 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก งานวิจัยที่เกี่ยวกับพระองค์ระบุว่า รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างและบูรณะวัดวาอารามร่วม 100 กว่าแห่ง องค์หญิงวิลาสทรงโปรดอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ เรื่อง พระอภัยมณี ทรงอยากอ่านบ่อย ๆ จึงนิมนต์ท่านซึ่งตอนนั้นบวชเป็นพระแล้วมาอาศัยอยู่ที่วัดเทพธิดาราม นี้คือมูลเหตุที่ทำให้มีร่องรอยของท่านปรากฏอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน เตียง ตาลปัตร ข้าวของเครื่องใช้ อายุ 170 กว่าปี     ” แรงบันดาลใจที่ทำให้จัดทำพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมา เพราะท่านได้รางวัลจากยูเนสโก […]

keyboard_arrow_up