โควิด 19 : เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสของคนทั้งโลก โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

โควิด 19 : เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสของคนทั้งโลก โดย ท่าน ว.วชิรเมธี   “ดอกบัวงอกงามขึ้นมาจากตมและน้ำ ฉันใด มนุษยชาติก็อาจเติบโตและงอกงามขึ้นมาจากวิกฤตการณ์ ฉันนั้น”   ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) พระนักคิด นักเขียน นักพัฒนาสังคมชื่อดัง ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และผู้ดำรงตำแหน่ง UNHCR PATRON เผยแผ่บทความเชิงสร้างสรรค์เชิญชวนประชาคมโลกมองวิกฤติ โควิด 19 ว่าเป็นโอกาสทองของมนุษยชาติ ๙ ประการ โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้ จอห์น เอฟ เคเนดี เคยกล่าววรรคทองไว้คราวหนึ่งว่า “ในภาษาจีน คำว่า ‘วิกฤตการณ์’ (crisis) เกิดจากการประกอบกันของอักษรสองตัว คือ ตัวหนึ่งแทนคำว่า ‘อันตราย’ (danger/เวย危) และอีกตัวหนึ่งแทนคำว่า ‘โอกาส’ (opportunity/จี机)” หากเราเชื่อในคำกล่าวนี้ วิกฤติการณ์ที่เกิดจากไวรัสโควิด 19 ก็น่าจะมาพร้อมกับโอกาสบางอย่าง และต่อไปนี้ คือ โอกาสที่ผู้เขียนพอจะมองเห็นและอยากเชิญชวนให้เรามาลองคิดหาโอกาสจากวิกฤติคราวนี้ในมุมมองอื่น ๆ ร่วมกัน […]

พระอาจารย์เพชร จนฺทวณฺโณ พระนักพัฒนาที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงรายจากท่านว.วชิรเมธี

พระอาจารย์เพชร จนฺทวณฺโณ พระนักพัฒนาที่ได้รับ รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย จากท่าน ว.วชิรเมธี เชียงใหม่นิวส์ได้รายงานข่าวจากไร่เชิญตะวันว่า ที่นั่นได้มีพิธีมอบ รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2562 ปีที่ 7 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยพระเมธีวชิโรดม (หรือ ท่านว.วชิรเมธี) เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้     การรับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงรายในปีนี้ มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งประเภทผู้ใหญ่ เยาวชน และบุคคลทั่วไป พระอาจารย์เพชร จนฺทวณฺโณ  ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการนี้มานานร่วม 16 ปี แล้ว ทั้งยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันท่านได้สนองงานพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในด้านการเผยแผ่ธรรมะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงรายในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากท่านเป็นคนเชียงรายโดยกำเนิด โดยภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ 13 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย     พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้มีบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม […]

Dhamma Daily: ทำอย่างไร เมื่อพ่อแม่ ไม่เห็นด้วยที่ไปปฏิบัติธรรม

เมื่อเราต้องการไปปฏิบัติธรรม แต่พ่อแม่ ไม่เห็นด้วยที่ไปปฏิบัติธรรม พ่อแม่ไม่เข้าใจ แล้วเราควรคิดหรือทำอย่างไร พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี อธิบายไว้ดังนี้

keyboard_arrow_up