พระนางสามาวดี นางผู้ถูกเผาทั้งเป็นด้วยกรรมเก่า

สามาวดี สตรีนางนี้แม้จะอยู่ในวรรณะกษัตริย์ ได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะผู้อยู่ด้วยเมตตา แต่นางก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง กรรมเก่า ในอดีตชาติได้

เรื่องราวความรักสมัยพุทธกาล

ความรัก ตามหลักพระพุทธศาสนามีมาเพื่อให้เรียนรู้ว่า “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์” ประโยคที่ได้ยินกันอยู่เสมอ แล้วมันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์จริงหรือ

keyboard_arrow_up