3 ลัทธิ ที่ชาวพุทธพึงทราบว่า “ไม่ใช่พระพุทธศาสนา” – ว.วชิรเมธี

ลัทธิ ทั้งสามต่อไปนี้ เป็นลัทธิที่ชาวพุทธนิยมนำไปปะปนเข้ากับพุทธศาสนา จนแยกแยะไม่ออก ได้แก่ ลัทธิกรรมเก่า ลัทธิพระเจ้าบันดาล ลัทธิบังเอิญ

keyboard_arrow_up