พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เกวลี) จากนักฟิสิกส์สู่ พระอุปัชฌาย์ ชาวต่างชาติรูปแรกของไทย

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เกวลี) จากนักฟิสิกส์สู่ พระอุปัชฌาย์ ชาวต่างชาติรูปแรกของไทย ถึงแม้เป็นชาวต่างชาติ แต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทำให้นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้นี้ได้กลายเป็น พระอุปัชฌาย์ ชาวต่างชาติรูปแรกของประเทศไทยตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พระครูอุบลภาวนาวิเทศ หรือนามเดิม เฮนนิ่ง เกวลี เป็นชาวเยอรมัน เคยมาอยู่ประเทศไทยตอนอายุ 10 ขวบ เข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในช่วงที่อยู่ไทยก็มีความสนใจขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และมีอุปนิสัยชอบนั่งสมาธิ จากนั้นได้ย้ายกลับประเทศเยอรมนี ท่านก็มีความสนใจวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่ Free University of Berlin ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์ลิน นอกจากนั้นท่านยังได้ฝึกฝนนั่งสมาธิที่วัดไทยในประเทศเยอรมนี และได้อ่านหนังสือสอนวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ชาที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบกับการที่เคยมาประเทศไทย ชอบวิถีวัฒนธรรมของคนไทย ชอบพระพุทธศาสนา หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเมื่ออายุ 28 ปี จึงตัดสินใจมาที่วัดป่านานาชาติ เพื่อที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เนื่องจากได้มีโอกาสศึกษาธรรมะของหลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี และท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวยโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งหลวงปู่ชานั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแถบยุโรป เนื่องจากได้สร้างวัดป่านานาชาติที่จ.อุบลราชธานี เพื่อให้ชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทย ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจมาบวชที่วัดป่าแห่งนี้ในปี 2541 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้พากเพียรปฏิบัติและศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จนจบนักธรรมชั้นเอก […]

keyboard_arrow_up