พรที่ดีที่สุดคือพรที่ทำให้ตัวเราเอง – พรจากพระอาจารย์ ชาญชัย อธิปญโญ (ชมคลิป)

รับพรปีใหม่และข้อคิดที่ใช้ได้ในทุก ๆ วัน จากพระอาจารย์ ชาญชัย อธิปญโญ
พรที่ดีที่สุด คือพรที่ทำให้ตัวเราเอง – นิตยสาร Secret

keyboard_arrow_up