Dhamma Daily : คุณครูเกรงจะอธิบาย คำสอนของพระพุทธเจ้า ผิดเพี้ยน

Dhamma Daily : คุณครูเกรงจะอธิบาย คำสอนของพระพุทธเจ้า ผิดเพี้ยน ถาม : ดิฉันเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลาสอนมักจะสอดแทรกธรรมะและ คำสอนของพระพุทธเจ้า เข้าไปด้วยเสมอ แต่มีบางเรื่องที่อธิบายให้เด็กชั้นประถมเข้าใจได้ยาก อย่างการอธิบายคำว่า “โสดาบัน” ดิฉันจึงอธิบายให้เด็กฟังว่า มนุษย์เราต้องเรียนวิชาความรู้ 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ ความรู้ทางโลกที่นำไปประกอบอาชีพ และอีกประเภทคือ ความรู้ทางธรรมที่นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความทุกข์น้อยที่สุด โดยความรู้ทางธรรมนี้เรามีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ ความรู้ทางโลกแบ่งเป็นระดับอย่างประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท เอก แต่ในทางธรรมแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และพระอรหันต์ พร้อมกับอธิบายว่า พระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จบระดับที่ 1 ทันที การอธิบายเช่นนี้เท่ากับดิฉันทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าผิดเพี้ยนไปหรือไม่คะ พระอาจารย์วิชิต ธมฺมชิโต ได้ตอบปัญหาไว้ดังนี้ ตอบ : การพยายามอุปมาหาคำอธิบายเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นหน้าที่ของผู้เป็นครูโดยตรงอยู่แล้ว แม้พระศาสดาเองก็ทรงทำเช่นนี้ ยิ่งเมื่อผู้ฟังยังเป็นเด็ก ยังใหม่ต่อธรรมะ และอยู่ในยุคสมัยที่ห่างไกลจากพุทธกาลมาก […]

Dhamma Daily : วิธี ตัดกิเลส สำหรับชาว shopaholic

ถาม : ดิฉันเป็นคนที่ค่อนข้างตามแฟชั่น เห็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าออกใหม่ก็อยากได้ ทั้งที่ของเก่าก็ยังมี ไม่ทราบว่าจะตัด กิเลส อย่างไรดีคะ

Dhamma Daily : หาก ทำการุณยฆาต สัตว์ที่ป่วยหนักจะถือเป็นบาปหรือไม่

ถาม : สุนัขที่บ้านป่วยหนักมาก ไม่สามารถขยับร่างกายได้ มีลักษณะเหมือนคนเป็นอัมพาต เห็นแล้วเป็นที่น่าเวทนามาก อยากให้เขาไปสบายไม่ต้องทุกข์ทรมาน อย่างนี้ถ้าเราคิดจะ การุณยฆาต เขา จะถือเป็นบาปไหมคะ

Dhamma Daily : เสพข่าวเรื่องวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจนเริ่มเสื่อมศรัทธาใน พระสงฆ์ ทำอย่างไรดี

ถาม : ผมเสพข่าวเรื่องวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจนตอนนี้เริ่มเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์แล้ว ผมไม่อยากรู้สึกแบบนี้เลย ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีครับ

Dhamma Daily : วิธีทำใจสำหรับคนที่ใกล้จะโดน เลย์ออฟ

ถาม : ผมกำลังจะโดน เลย์ออฟ แบบไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจ เครียดมาก ไม่ทราบว่าจะทำใจอย่างไรดีครับ

Dhamma Daily : ต้องทำงานกับ หัวหน้า ที่ไร้ศักยภาพ ทำอย่างไรดี

ถาม : ดิฉันจำเป็นต้องทำงานกับ หัวหน้า ที่ไร้ศักยภาพทั้งในการทำงาน และในการเป็นผู้นำ เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ก็รู้สึกแบบเดียวกันจนพากันไม่อยากมาทำงาน ไม่อยากมารับคำสั่งจากหัวหน้าที่ไร้ประสิทธิภาพ ไม่ทราบว่าพวกเราควรปรับตัวปรับใจกันอย่างไรดีคะ

Dhamma Daily : ชอบ เปรียบเทียบ ตัวเองกับคนอื่นจนรู้สึกเป็นทุกข์ ทำอย่างไรดี

ถาม : ดิฉันอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตา ไปจนถึงเรื่องชีวิตการงาน ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรให้เลิกคิดเปรียบเทียบดีคะ

Dhamma Daily : คุณยาย เสพสื่อ จนหวาดระแวง ควรทำอย่างไรดี

ถาม : คุณยายของดิฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเสพสื่อในโทรทัศน์จนหวาดระแวงทุกสิ่งรอบตัว ไม่ชอบออกจากบ้าน ไม่อยากกลับบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินเพราะกลัวจะเกิดอันตรายจนบางครั้งลูกหลานก็คิดว่าท่านหวาดระแวงเกินเหตุ

keyboard_arrow_up