แม่กาเผือก มารดาแห่งพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

แม่กาเผือก มารดาแห่ง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ นิทานธรรมะเรื่อง แม่กาเผือก เล่าการบำเพ็ญบารมีของ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ในพระชาติหนึ่งที่เคยเกิดเป็นพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน มีนางกาเผือกออกไข่มา 5 ฟอง ระหว่างที่นางกาเผือกไม่อยู่รัง บังเกิดมีพายุพังรังหายไป ไข่แต่ละฟองก็กระจัดกระจายไปในที่ต่าง ๆ ไข่ฟองแรกไปตกที่แม่ไก่ ไข่ฟองที่สองไปตกที่นางนาค ไข่ฟองที่สามไปตกที่แม่เต่า ไข่ฟองที่สี่ไปตกที่แม่โค ไข่ฟองสุดท้ายไปตกที่นางราชสีห์ นางกาเผือกบินกลับมาที่รัง ไม่พบรังและไข่ทั้ง 5 จึงเศร้าใจจนสิ้นใจ ด้วยผลบุญของนางกาเผือกที่บำเพ็ญมา ส่งผลให้เกิดเป็นพรหมมีนามว่า “ฆติกามหาพรหม” ไข่แต่ละฟองฟักเป็นตัวออกมา กลับกลายเป็นคน ถึงแม่ๆทั้ง 5 จะทราบว่าไข่ที่ตนดูแลมาจะไม่มีหน้าตาเหมือนตน แต่ก็รักเหมือนลูกแท้ ๆ เด็กชายเติบโตเป็นชายหนุ่มทั้ง 5 พวกเขาอยากออกบวชเป็นฤษีบำเพ็ญบารมีเพื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เหล่าแม่ ๆ อนุญาต พร้อมกับขอลูก ๆ ว่า ถ้าลูกได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ขอพระนามของลูกมีชื่อของแม่ปรากฏอยู่ด้วย   ชายที่แม่ไก่เลี้ยงมาคือ พระกกุสันธะพุทธเจ้า ชายที่นางนาคเลี้ยงมาคือ พระโกนาคมนะพุทธเจ้า ชายที่แม่เต่าเลี้ยงมาคือ […]

keyboard_arrow_up