ความฝันที่อยากทำพจนานุกรมภาษาบาลีดี ๆ ให้คนเรียนบาลีได้ใช้ : พระราชญาณกวี

ความฝันที่อยากทำ พจนานุกรมภาษาบาลีดี ๆ ให้คนเรียนบาลีได้ใช้ : พระราชญาณกวี เมื่อพูดถึงภาษาบาลีแล้ว หลายคนอาจมองเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับฆราวาส แต่วันนี้ซีเคร็ตมีโอกาสได้สนทนากับพระราชญาณกวี แห่งวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จึงได้ทราบว่าที่จริงแล้ว ภาษาบาลีมีความสำคัญและอยู่ใกล้ตัวคนไทยมากกว่าที่หลายคนคิด จนท่านเองมีความฝันในตอนที่เรียนจบเปรียญ 9 ประโยคว่า อยากทำ พจนานุกรมภาษาบาลีดี ๆ สักเล่มให้คนเรียนบาลีได้ใช้กัน   ภาษาบาลี ภาษาที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย “ ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งจารึกพระไตรปิฎกด้วยภาษาบาลี จึงจำเป็นต้องศึกษาภาษาบาลีเพื่อเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ความจริงภาษาบาลีก็ไม่ได้เป็นภาษาต่างประเทศสำหรับคนไทยเลย เป็นภาษาที่คนไทยคุ้นเคย ใช้ตั้งชื่อถนนหนทาง ชื่อลูกหลาน ชื่ออาคารสถานที่ ตลอดจนถึงเวลาพูดก็พูดด้วยภาษาบาลีกันเป็นประจำ เช่น คำว่า “สามัคคี” , “เมตตา” , “กรุณา” , “มุทิตา” , “อุเบกขา” คำเหล่านี้เป็นภาษาบาลีที่พูดกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจภาษาบาลี เราจะเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น คำว่า “ฌาน” , “ญาณ” , […]

อธิษฐานที่เป็นจริงได้โดยไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย ท่านปิยโสภณ 

อธิษฐาน ที่เป็นจริงได้โดยไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย ท่านปิยโสภณ สมมติว่าเราไป อธิษฐาน ต่อหน้าพระแก้วมรกต มันเป็นสัจจะปฏิญาณนะ สัจจะปฏิญาณ เราไปถือคำสัตย์ ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ส่วนใหญ่แล้ว เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็นประจักษ์พยาน อาจจะเป็นรูปเคารพก็ได้ อาจจะเป็นบุคคล เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นพ่อแม่ของเรา หรือเป็นบุคคลที่เราเคารพนับถือ เวลาที่เราจะคืนดีกัน เราไปอธิษฐาน เหมือนกับว่าท่านนั่งดู ท่านเป็นประจักษ์พยานเรา รูปคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้ ลูกทะเลาะกัน จะคืนดีกันก็ไปอธิษฐานต่อหน้ารูปของคุณพ่อคุณแม่ ว่าลูกจะคืนกันแล้ว จะไม่ทะเลาะกัน พ่อแม่ตายไปนานแล้ว แต่ว่ามีรูปเหลืออยู่เป็นประจักษ์พยาน เราไปอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกัน สิ่งที่เราได้คืออะไร ได้ความรู้สึกว่าเราผิดพลาดไม่ได้ เราผิดไม่ได้ เพราะอะไร เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์จริง เพราะฉะนั้นคำอธิษฐานจะต้องเต็มไปด้วยสติ ด้วยวิริยะ ด้วยอุตสาหะ ด้วยความพากเพียร ด้วยความรอบคอบ นั่นแหละ คือเกราะป้องกัน แต่ถ้าบนบานศาลกล่าว เต็มไปด้วยความเหลิง ระเริงใจ เพราะคิดว่า โอ้โห สบายแล้ว การมีอำนาจดลบันดาลมาช่วยกับการไม่มีอำนาตดลบันดาลมาช่วย ความเป็นมนุษย์จึงต่างกันเลย ทักษะสมรรถนะ หรือจิตใจของมนุษย์ มันจึงแตกต่างกันระหว่างคนทั้งสองนี้ […]

อานิสงส์แห่งการสวดมนต์ โดย พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

อานิสงส์แห่ง การสวดมนต์ โดย พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) การสวดมนต์ ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ในด้านกายภาพเสียงสวดมนต์นั้น ก็จะเป็นเสียงที่ทำให้ระบบประสาทมีความตื่นตัว เราสวดมนต์แล้วจิตใจจะเยือกเย็นตามไปด้วย บางทีเราอาจนึกไม่ออก นึกไม่ถึงว่า ขณะที่เราสวดมนต์เป็นการกระตุ้นให้ระบบประสาทต่าง ๆ ทำงาน เช่น สมอง เสียง เขาบอกว่าภาษามันก็กระตุ้น ภาษาที่เราสวดมนต์เป็นภาษาที่ให้ศีลให้พรแก่ชีวิต แตกต่างจากภาษาที่เราพูดทั่วไป ยิ่งเราสวดกันหลายคน เป็นร้อย เป็นพัน เป็นหมื่นคน พลังมันก็จะยิ่งมากเหมือนเราร้องเพลงพร้อม ๆ กัน พลังมากก็กระหึ่มมาก สวดคนเดียวก็ได้ หรือบางคนอาจจะเปิดฟังก็ยังมีผล เป็นการพรมน้ำมนต์ให้แก่เม็ดเลือดและร่างกายของเรา และสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสวดมนต์คือ ทำให้เกิดปีติอย่างรวดเร็ว   การสวดมนต์ช่วยขจัดสิ่งที่ขุ่นมัวในจิตใจ   อาตมาภาพเปรียบการสวดมนต์เหมือนกับสารส้ม น้ำขุ่น ๆ ในแก้วเหมือนกับอารมณ์ที่ขุ่นมัว ปกคลุมจิตใจไม่ให้ส่องแสงสว่าง คิดอะไรก็ไม่ออก เอาแต่หงุดหงิดเหมือนน้ำที่เราตักจากข้างคลอง แล้วก็เอามาตั้งนิ่ง ๆ มันก็ยังไม่ตกตะกอน เราจะต้องมีสารส้ม เอาไปแกว่งนิดนึง เสร็จแล้วมันจะตกตะกอนเร็วขึ้น จากนั้นน้ำข้างบนใสน้ำข้างล่างขุ่น เราก็จะเห็นว่ามีอะไรบ้างขุ่น เราทุกข์ร้อนอะไรมามากมายเลย นั่งสมาธิอย่างเดียวจะฟุ้งซ่าน ยิ่งหลับตายิ่งเห็นมาก […]

ภพชาติ…มีจริง บทความจากพระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) 

ภพชาติ มีจริง ชีวิตมีอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ภพชาติก็มีทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ภพชาติเกิดจากการเดินทางของจิตโดยพลังงานของกรรมที่เกิดจากทำ พูด คิดบรรจุไว้

ทนได้ก็ทน ทนไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไป – สัจธรรมในโลกแห่งการแข่งขัน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นกติกาของการอดทน ทนได้ก็ทน ทนไม่ได้ ก็พ่ายแพ้ไป ปัญหาหลายอย่าง เป็นเหมือนเครื่องทดลองใจ หรือเป็นแบบฝึกหัดให้เราก้าวข้าม

สภาวะจิตของคนคิดสั้น บทความที่อ่านแล้ว จะทำให้เข้าใจคนจิตตก

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ คนคิดสั้น เราจะไม่ถาม เพราะต่างคนมีเหตุผล แต่สิ่งที่อยากตั้งคำถาม ก็คือ สภาวะจิตคนคิดสั้น จะมีลักษณะอย่างไร

8 มาตรวัดตรวจสอบความเป็น คนดี คุณมีเกินครึ่งหรือเปล่า เช็คเลย

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าคนรอบกายคนไหน คือ คนดี วันนี้ พระราชญาณกวี มีคำตอบ

สันติภาพ สิ่งที่มนุษย์ต้องการ บทความน่าคิดจากพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)

สันติภาพ สิ่งที่มนุษย์ต้องการ บทความน่าคิดจากพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) สันติภาพ สิ่งที่มนุษย์ต้องการ ทุกชีวิตต้องการสันติภาพ  ทุกชีวิตต้องการความสงบ ความสุขเย็นเป็นสิริมงคล  ไม่มีชีวิตใดเลยต้องการความเดือดร้อน รุนแรง  แต่เพราะเหตุใด มนุษย์ยิ่งแสวงหาสันติภาพ มันก็ยิ่งวิ่งหนี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมนุษย์เราเข้าใจผิด คิดว่าสันติภาพอยู่ที่คนอื่นสันติภาพต้องไปนำมาจากที่อื่น คนอื่นทำให้ไม่มีสันติภาพ เมื่อนิ้วชี้ของแต่ละคนชี้ไปที่คนอื่น การจะมองเห็นคุณค่าของตัวเองก็หมดไป ต่างคนต่างก็ชี้นิ้วไปที่หน้าคนตรงข้าม พร้อมกับบอกว่า คุณเอาสันติภาพคืนมาให้ฉัน ฉันต้องการสันติภาพคุณเป็นคนทำให้สันติภาพหายไป อีกฝ่ายก็ทำอย่างเดียวกัน สุดท้ายสันติภาพได้กลายเป็นความเดือดร้อน รุนแรง แย่งชิงวิ่งไล่ บางครั้งเกิดจลาจล โกลาหล และถึงกับเสียเลือดเนื้อ ชีวิต และทรัพย์สิน สันติภาพไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลย หากทุกคนมองเข้ามาภายในใจ อารมณ์ ความรู้สึกของเราเอง มองให้เห็นความเย็น ความสงบอย่างละเอียด หยุดกาย ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตของเราเองให้ได้ก่อน เมื่อทุกคนหยุดชี้นิ้วไปที่คนอื่น มองเห็นโทษภัยของทุจริตทั้งสามประการ ภายในตัวเอง ทำจิตให้นิ่ง ให้สงบเย็นบ้าง เขาก็จะรู้เองว่า สันติภาพหาได้ไม่ยาก อยู่เพียงเสี้ยววินาทีของความคิดเท่านั้นเอง     ข้าพเจ้าประหลาดใจว่า เพราะเหตุใดเราจึงใช้ความรุนแรงเพื่อเรียกร้องสันติภาพ เพราะเหตุใดเราจึงสั่งสมอาวุธเพื่อรักษาสันติภาพ เพราะเหตุใดเราจึงสร้างกำแพงเหล็กดัดเพื่อรักษาสันติภาพของเรา สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเรามองเห็นคนอื่นเป็นคนผิด คนอื่นเป็นคนกระทำ คนอื่นน่ากลัว มีอันตรายรอบด้าน ถ้าเราไม่ป้องกันไว้ วันหนึ่งเราอาจถูกกระทำได้ หันมาดูสังคมไทย สังคมพุทธสังคมที่เคยสงบเย็นมายาวนานนับพัน ๆ ปีเพราะบุญบารมีของพระพุทธศาสนา พระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราชร่มเย็นเพราะหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธองค์ที่สอนให้คนไทยมีเมตตา อภัย สันติ สอนให้มีเมตตาธรรมต่อกันอ่อนโยน ไม่แข็งกร้าวต่อกัน แต่วันนี้คนไทยด้วยกัน ต่างฝ่ายต่างคิดจะเอาชนะกันโดยไม่คำนึงถึงหลักการใด ๆ ยกเว้นกิเลสของตน และกล่าวหากัน เอาแต่ชี้นิ้วออกไปที่คนอื่นว่าผิด สันติสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แม้ว่าเราจะสวดมนต์ภาวนากันทั้งคืนทั้งวัน ก็ดลบันดาลอะไรให้ไม่ได้หากใจไม่อ่อนโยน ทางที่ดีคือ นิ่งคิด ใคร่ครวญคำนึง หยุดฟังหัวใจตัวเองพูด หยุดพูดตำหนิคนอื่น ทบทวนอารมณ์ภายในใจเราว่า เรากำลังทำอะไรกัน เราต้องการอะไร จากใคร เพื่อใครกันแน่ เรากำลังต่อสู้กับใครมากกว่าสู้กับใจเราเองหรือไม่ เรื่อง พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) บทความน่าสนใจ สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ 10 คำสอนให้ข้อคิด โดยท่าน ติช นัท ฮันห์ สันติในเรือนใจเท่ากับสันติในโลก  ว.วชิรเมธี ไม่มีน้ำตาจากปัตตานี เปิดเรื่องจริงอันเจ็บปวดของหญิง ชายแดนใต้ ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ “ชีวิตนี้ผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว” Dhamma Daily : […]

โกรธแล้วได้อะไร บทความชวนคิด จาก พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) 

“ โกรธแล้วได้อะไร ” ตอบว่า “โกรธแล้วได้ความเสื่อม ความมืดบอดทางสติปัญญาไร้มิตรภาพและความจริงใจ สุขภาพเสื่อมโทรม เกิดโรคร้ายตามมา

3 วิธี เปลี่ยนสู่ชีวิตใหม่ ที่ใช้ได้ตลอดปีและตลอดไป โดย ท่านปิยโสภณ

3 วิธี เปลี่ยนสู่ชีวิตใหม่ ที่ใช้ได้ตลอดปีและตลอดไป โดย ท่านปิยโสภณ ใครที่เคยทำอะไรผิดพลาดซ้ำซากอยากหนีวิถีชีวิตเดิมๆ แต่ไม่มีแรงจะผลักดันตนเองออกจากวงจรนั้นข้าพเจ้าขอแนะนำข้อคิดในการ เปลี่ยนชีวิต ของท่าน ดังนี้

ครูคือใคร? ค่อยๆ อ่านให้จบนะ แล้วคุณจะรู้ว่า ครูคือคนสร้างชาติ

ครูอย่าท้อ ครูอย่าทิ้ง ครูต้องทอดสายตาไปไกลๆ หายใจลึกๆ ยาวๆ ตั้งหลักให้ดีว่า อาชีพครูคือภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ เพราะ ครูคือคนสร้างชาติ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย การเดินทางของชีวิต บทความชวนคิด จากท่านปิยโสภณ

ชีวิตของมนุษย์อยู่ในวังวนการเดินทาง เกิด แก่ เจ็บ ตาย…แล้วก็เกิด แก่ เจ็บ ตาย…แล้วก็เกิด แก่ เจ็บ ตาย หมุนเวียนไปอย่างนี้

เกิดมาทำไม บทความน่าคิด โดย พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

เกิดมาทำไม จะต้องช่วยกันหาคำตอบที่ถูกต้องให้ได้ คือควรให้เป็นไปในเชิงบวกมากกว่าลบ ข้าพเจ้าจึงอยากให้ทุกคนหมั่นคิดเสมอว่า เราเกิดมาสร้างบุญบารมี

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: โดนใส่ร้าย นินทา จนคนอื่นเข้าใจเราผิด ควรทำอย่างดี

หากมีการ นินทา ใส่ร้าย เราควรชี้แจงว่าความจริงเป็นอย่างไร แต่ใครจะเชื่อนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัย เราไม่ควรทุกข์ใจ เพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาใส่ร้าย

keyboard_arrow_up