พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ พระพรหมมุนี การที่มีคนป่วนข่าวทำให้เสียชื่อเสียง จะปฏิบัติตนเช่นไร เมื่อมีการเช่นนี้เกิดขึ้น

keyboard_arrow_up