เรื่องราวของ พระนเรศวร ตำนานแห่งเอกราชของชาติไทย

คำโคลงจากวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายบทนี้คงทำให้หลายคนนึกถึงพระแสงของ้าวที่สมเด็จ พระนเรศวร ทรงเงื้อง่าปลิดพระชนมชีพของพระมหาอุปราชา

keyboard_arrow_up