หลวงพ่อฟับเหนี่ยม พระธรรมาจารย์ อาวุโสแห่งหมู่บ้านพลัม

หลวงพ่อฟับเหนี่ยม พระธรรมาจารย์ อาวุโสแห่งหมู่บ้านพลัม ความทุกข์อันเกิดจากสงครามทำให้ชายผู้หนึ่งตัดสินใจออกเดินทางบนเส้นทางสายจิตวิญญาณ เพื่อตามหาหนทางแห่งการดับทุกข์ หลวงพ่อฟับเหนี่ยม พระธรรมาจารย์ อาวุโส หมู่บ้านพลัม ฝรั่งเศส เกิดที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ช่วงวัยเด็กท่านต้องประสบภาพความโหดร้ายของสงครามเวียดนาม จนกระทั่งอายุได้ 15 ปี ท่านจึงอพยพไปยังค่ายลี้ภัยในฮ่องกง ขณะอยู่ที่ค่ายลี้ภัย ท่านพบผู้อพยพคนอื่น ๆ และเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของคนเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงเริ่มศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ผนวกกับขณะนั้นมีพระชาวเยอรมันที่บวชในนิกายเถรวาทรูปหนึ่ง เดินทางมาเยี่ยมเยียน ให้การรักษา และพาผู้ลี้ภัยนั่งสมาธิอยู่เสมอ เมื่อเห็นจริยวัตรอันงดงามของพระสงฆ์รูปนั้น พระธรรมาจารย์ฟับเหนี่ยมจึงรู้สึกประทับใจและสนใจในพุทธศาสนามากขึ้น “ข้าพเจ้าเริ่มสวดมนต์เป็นภาษาเวียดนาม และเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในค่ายผู้ลี้ภัย ตอนนั้นข้าพเจ้าเริ่มความคิดอยากบวช แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้บวชเมื่อใด” หลังจากนั้น 2 ปี พระธรรมาจารย์ฟับเหนี่ยมก็เดินทางไปยังประเทศแคนาดาเพื่อศึกษาต่อ แม้จะอยู่ในดินแดนห่างไกล แต่ท่านก็ไม่ทิ้งปณิธานทางธรรม ท่านเข้าร่วมสมาคมคนเวียดนามในแคนาดาและเข้าวัดเพื่อทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกวันเสาร์อาทิตย์ “แม้ว่าแคนาดาจะเป็นประเทศที่สวยงาม แต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกได้ถึงความทุกข์ของคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนที่โรงเรียน บางคนหันไปดื่มสุราและใช้ยาเสพติด แต่แทนที่จะทำให้มีความสุข พวกเขากลับยิ่งทุกข์หนัก และทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์ไปด้วย “ข้าพเจ้าอยากช่วยเหลือคนเหล่านี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะนำสิ่งที่เรียนรู้จากที่วัดไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือคนรอบข้างได้อย่างไร ข้าพเจ้ารู้สึกสิ้นหวัง และเริ่มตั้งคำถามเพื่อหาหนทางช่วยเหลือทุกคนให้พ้นจากความทุกข์ “หลังเรียนจบชั้นมัธยมปลาย ข้าพเจ้าคิดอยากบวชอย่างจริงจัง แต่ยังไม่สามารถหาพระอาจารย์ของตัวเองได้ กระทั่งวันหนึ่งได้อ่านหนังสือชื่อว่า […]

keyboard_arrow_up