ฤาจะถึงกาล? 5 อนาคตภัยของ ศาสนาพุทธ ที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนเอาไว้

พระพุทธองค์ทรงเตือนเอาไว้ว่า ในอนาคตศาสนาพุทธจะมี อนาคตภัย 5 ประการ หากเราทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นชาวพุทธที่แท้ ก็ควรลุกขึ้นมาช่วยกันป้องกัน

เปิดพระวินัย 4 ข้อ ที่ทำให้พระเป็นปาราชิก

เปิดพระวินัย 4 ข้อ ที่ทำให้พระเป็น ปาราชิก “ผ้าเหลืองคือธงชัยแห่งพระอรหันต์ แต่ทำไมผู้ครองผ้าเหลืองถึงพ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหา” ชาวพุทธหลายคนคงสงสัยว่าทำไมพระสงฆ์ที่เป็นผู้ใกล้ชิดพระธรรมของพระพุทธเจ้ามากที่สุด ไม่ครองตนอยู่ในธรรมะบ้างเลยหรือ จึงทำผิดพระธรรมวินัยจนต้องพ้นจากการเป็นภิกษุ หรือที่เรียกว่า “ ปาราชิก ” ปาราชิกหมายถึง ผู้พ่ายแพ้ต่อกิเลสนำไปสู่การผิดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ หรือพูดง่าย ๆได้ว่า ไม่สามารถปฏิบัติอยู่ในระเบียบได้ พระธรรมวินัยเปรียบเหมือนกฎหมาย เป็นกฎระเบียบที่ปฏิบัติร่วมกันในสังคมสงฆ์ ปาราชิกเป็นอาบัติหนัก พูดให้เข้าใจง่ายคือ การทำผิดกฎที่มีบทลงโทษรุนแรงคือ การปล้นจากการเป็นพระสงฆ์ ดังนั้นพระสงฆ์ที่ทำผิดต่อพระธรรมวินัยเช่นนี้ จึงปราศจากความเป็นภิกษุอีกต่อไป ไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้อีก     พระธรรมวินัยข้อใดที่ทำให้ปาราชิกบ้าง พบว่ามีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ เมถุนธรรม หรือ การมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์นี้ครอบคลุมถึงการมีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์ อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ศพ อทินนาทาน หรือการลักทรัพย์ หากพระภิกษุมีเจตนาพยายามจะเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ยกให้ โดยทรัพย์นั้นมีมูลค่ามากกว่า 5 มาสก (หากเทียบกับค่าเงินบาทปัจจุบันคือ 1 บาท) มนุสสวิคคหะ หรือ […]

keyboard_arrow_up