เห็นแล้วน่าชื่นใจ : ” พลังบวร ” บ้าน วัด โรงเรียน น้ำใจเบ่งบานในชุมชน – Secret

เห็นแล้วน่าชื่นใจ : ” พลังบวร ” บ้าน วัด โรงเรียน น้ำใจเบ่งบานในชุมชน – Secret เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา จัดกิจกรรม ” พลังบวร ” ร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง บริเวณชุมชนรอบวัดยานนาวา เพื่อเกื้อกูลสังคมด้วยพลังจากบ้าน วัด และ โรงเรียน อิงตามหลักธรรมอัตถจริยา คือ ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ และเกื้อกูลผู้อื่น ดังคำว่า “ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นถึงตัว”     กิจกรรม “พลังบวร”  เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชนระหว่างวัด-บ้าน-โรงเรียน เมื่อนำอักษรย่อของแต่ละอันมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่า “บวร” โดยคำนี้มีความหมายว่า “ประเสริฐ” หรือ “ดีเลิศ” ชุมชนเข้มแข็งได้ต่อเมื่อคนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่อดีต […]

ฟังธรรมด้วยความสุขกับ “ ธรรมะอารมณ์ดี ” พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ

ฟังธรรมด้วยความสุขกับ “ ธรรมะอารมณ์ดี ” พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ โลกยุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างไร คนก็เปลี่ยนตามเช่นกัน สิ่งที่ได้จากการสนทนากับพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณแห่งวัดยานนาวา ประธานพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ทำให้เห็นว่าคนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย คนวัยทำงานที่ยึดอัตตาจากตำแหน่งหน้าที่การงาน เยาวชนสนใจโลกออนไลน์จนลืมโลกแห่งความเป็นจริง ธรรมะอารมณ์ดี คือกลุ่มพระอาจารย์ที่คอยสังเกตการณ์สังคม เพื่อเสนอธรรมะที่จะโน้มน้าวให้ผู้คนกลับมาอยู่กับศีลธรรม ความถูกต้อง และดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้า   จุดเริ่มต้นของธรรมะอารมณ์ดี ธรรมะอารมณ์ดีคือกลุ่มพระหนุ่มที่รวมตัวกันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการไปบรรยายและจัดกิจกรรมธรรมะให้ถึงกลุ่มนักเรียนและคนวัยทำงาน เหตุที่รวมตัวกันเริ่มมาจากสมัยเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย พระนิสิตต้องปฏิบัติศาสนกิจ 1 ปีก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เมื่อมาปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน จึงเกิดความสนิทสนม และร่วมมือกันจัดกิจกรรมธรรมะเพื่อเยาวชน คือกลุ่มนักเรียนก่อน แล้วเริ่มขยายไปสู่กลุ่มผู้ใหญ่ เช่น คนวัยทำงาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เริ่มจากพระ 5 รูป ต่อมามีพระสนใจเข้าร่วม จำนวนสมาชิกจึงมากขึ้น เวลานั้นมีพระมหาวีรพล พระปลัดบัณฑิต พระมหามงคล พระมหาพีรพัฒน์ และพระอาจารย์สิงหา รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มกิจกรรมนี้ โดยมีแนวคิดว่า ฟังธรรมะต้องมีความสุขและสนุก แต่ถ้าสุขและสนุกมากไปก็จะกลายเป็นตลก กลายเป็นการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอย่างเดียว ไม่มีสาระอะไร ธรรมะอารมณ์ดีเป็นเสมือนศาลาริมทางให้แวะเข้ามาพักก่อน และเป็นสะพานที่จะไปถึงธรรมะที่ลึกซึ้ง 0 0 […]

keyboard_arrow_up