แม่กาเผือก มารดาแห่งพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

แม่กาเผือก มารดาแห่ง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ นิทานธรรมะเรื่อง แม่กาเผือก เล่าการบำเพ็ญบารมีของ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ในพระชาติหนึ่งที่เคยเกิดเป็นพี่น้องร่วมอุทรเดียวกันว่า มีนางกาเผือกออกไข่มา 5 ฟอง ระหว่างที่นางกาเผือกไม่อยู่รัง บังเกิดพายุพังรังหายไป ไข่แต่ละฟองก็กระจัดกระจายไปในที่ต่าง ๆ ไข่ฟองแรกไปตกที่แม่ไก่ ไข่ฟองที่สองไปตกที่นางนาค ไข่ฟองที่สามไปตกที่แม่เต่า ไข่ฟองที่สี่ไปตกที่แม่โค ไข่ฟองสุดท้ายไปตกที่นางราชสีห์ นางกาเผือกบินกลับมารัง ไม่พบรังและไข่ทั้ง 5 จึงเศร้าใจจนสิ้นใจ ด้วยผลบุญของนางกาเผือกที่บำเพ็ญมาส่งผลให้เกิดเป็นพรหมมีนามว่า “ฆติกามหาพรหม” เมื่อไข่แต่ละฟองฟักเป็นตัวออกมากลายเป็นคน ถึงแม่ ๆ ทั้ง 5 จะทราบว่าไข่ที่ตนดูแลมาจะมีหน้าตาไม่เหมือนตน แต่ก็รักเหมือนลูกแท้ ๆ ของตน เด็กชายทั้ง 5 เติบโตเป็นชายหนุ่ม พวกเขาอยากออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญบารมีเพื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เหล่าแม่ ๆ อนุญาต พร้อมกับขอลูก ๆ ว่า ถ้าลูกได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ขอให้พระนามของลูกมีชื่อของแม่ปรากฏอยู่ด้วย   ชายที่แม่ไก่เลี้ยงมาคือ พระกกุสันธะพุทธเจ้า ชายที่นางนาคเลี้ยงมาคือ […]

พระโกณฑธานเถระ ภิกษุผู้มีสตรีติดตามอยู่เบื้องหลัง

พระราชาทรงขอให้ พระโกณฑธานเถระ ลองไปยืนที่หน้ามุขอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นอีก จึงทรงแน่พระทัยว่าเป็นภาพหลอกตา หาใช่สตรีจริงไม่

keyboard_arrow_up