Dhamma Daily : สิ่งใดที่เป็น สิ่งบ่งบอกว่าได้พบธรรม แล้ว ?

Dhamma Daily : สิ่งใดที่เป็น สิ่งบ่งบอกว่าได้พบธรรม แล้ว ? ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อพบธรรม หรือได้พบความจริงที่พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายได้สัมผัส  คงเป็นข้อสงสัยของชาวพุทธตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ว่า สิ่งบ่งบอกว่าได้พบธรรม แล้วคืออะไร ? ปัญหาธรรมนี้เป็นคำถามจากสมาชิกซีเคร็ตท่านหนึ่งฝากข้อสงสัยนี้มาถึงเรา นับว่าเป็นคำถามที่มีความน่าสนใจ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้มีความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้น แล้วเป็นบุญอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา ที่พระอาจารย์โพธินันทะเมตตาตอบปัญหาธรรมนี้ให้ เพื่ให้เกิดความกระจ่าง คำถาม : ผมสงสัยว่า สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกเราได้ว่า เราได้พบธรรมแล้วครับพระอาจารย์ ตอบ : ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไร ธรรมะก็คือสัจจะหรือความจริง สูงสุดก็คือความจริงที่เป็นอมตะ (พระนิพพาน) ความจริงในพระพุทธศาสนามีอยู่สองอย่างคือ ความจริงอย่างหนึ่งที่เรารับรู้ทางหู ตา จมูก ลิ้น และกาย (สมมติสัจจะ) เป็นความจริงที่เกิดจากเหตุปัจจัย ความจริงอีกชนิดหนึ่งเป็นความจริงที่เป็นอมตะ รู้แล้วเราไม่ต้องเกิด ไม่ต้องดับ (ปรมัตติสัจจะ) สิ่งนี้มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน แต่ถ้าเราได้เข้าใจในความจริงระดับปรมัตติสัจจะ เท่ากับว่าเราได้มีดวงตาเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรมแล้วก็ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เห็นสิ่งนี้อยู่ร่วมกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มันถึงจะเกิดผล เวลาเห็นธรรมแล้ว ความรู้สึกตัวตนก็จะหายไป อัตตา ตัวตน ของกู ก็จะหายไป […]

หนุ่ม กะลา กับช่วงเวลาที่พบ “ธรรม” – จากวันที่ทุกข์ถึงวันที่ซึ้งธรรม

หนุ่ม กะลา กับช่วงเวลาที่พบ “ธรรม” – จากวันที่ทุกข์ถึงวันที่ซึ้งธรรม ผมเคยท้อแท้จนเกือบไม่ทำงานเพลงที่รักอีกต่อไป โชคดีที่ได้เข้าใจ “ธรรมะ” ทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น แม้มีหลายครั้งที่ท้อ แต่ผมก็ยังทำงานเพลงที่ผมรักมาตลอด จนกระทั่งงานเพลงชุดสุดท้ายในชื่อวงกะลา เพลงดังและประสบความสำเร็จ จิตใจของผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ

keyboard_arrow_up