Dhamma Daily: ฝึกสมาธิ จากสื่อออนไลน์ได้หรือไม่

ถาม : คนที่ไม่เคย ฝึกสมาธิ เลย สามารถลองฝึกเองจากคลิปที่พระหลาย ๆ ท่านสอนในสื่อออนไลน์ได้หรือไม่

keyboard_arrow_up