Dhamma Daily : เราจะฝึกจิต ฝึกใจ ตัวเองให้หนักแน่นได้อย่างไร

วิธีการ ฝึกจิตให้หนักแน่น คือ การทำจิตให้นิ่ง โดยการเอาจิตไปรับรู้และใส่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พอเราใส่ใจก็จะเกิดสมาธิขึ้นมา

keyboard_arrow_up