seven deadly sins บาปทั้ง 7 ที่ไม่อาจอภัยให้ได้ ในความเชื่อของศาสนาคริสต์

บาปทั้ง 7 คือคำสอนในศาสนาคริสต์ เพื่อสอนให้มนุษย์ ไม่ทำตามสัญชาติญาณของตัวเองมากเกินไป โดยได้แบ่งบาปออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ บาปเบา ที่สามารถอภัยให้ได้ โดยการไปสารภาพบาปกับบาทหลวง และ บาปหนัก ที่ไม่อาจให้อภัยได้ ทำให้วิญญาณไม่สามารถไปสู่สวรรค์ได้ เมื่อถึงแก่ความตาย วันนี้ goodlifeupdate จะขอแนะนำ จอมปีศาจ ที่เป็นตัวเเทนของ มหาบาปทั้ง 7 ให้รู้จักค่ะ   7 ปีศาจ ตัวเเทนของ บาปทั้ง 7 ที่ไม่อาจอภัยให้ได้ ในความเชื่อของศาสนาคริสต์   ลูซิเฟอร์ (Lucifer) By Mihály Zichy – Landor. Zichy Mihaly. Budapest, 1902, สาธารณสมบัติ, Link ลูซิเฟอร์ คือตัวแทนของ ความเย่อหยิ่ง ว่ากันว่า ความเย่อหยิ่ง คือ รากฐานของบาปทั้งปวง เป็นบาปที่ทำให้ […]

keyboard_arrow_up