รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชาจากสังเวชนียสถาน

รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชาจาก สังเวชนียสถาน 0 สังเวชนียสถาน คือ สถานเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช และคําว่า “สังเวช” ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความสลดใจ ให้ได้คิด ความรู้สึกเตือนสํานึก หรือทําให้ฉุกคิด ความรู้สึกกระตุ้นใจให้คิดได้ ให้คิดถึงธรรม ให้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตและเร้าเตือนให้ไม่ประมาท 0 0 ลุมพินี ระหว่างปี พ.ศ. 2438 – 2439 เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม (Sir Alexander Cunningham) และคณะ เข้ามาสํารวจและค้นพบเสาอโศกของพระเจ้าอโศกมหาราช โดยจารึกบนเสาอโศกระบุว่า พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จมาที่นี่ในปี พ.ศ. 238 เมื่อทรงเห็นพระอรหันต์จํานวนมากกราบตรงจุด ดังกล่าว พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเกรงว่า ในภายภาคหน้าคนรุ่นหลังจะสงสัยว่าตรงนี้คือที่ประสูติหรือไม่ จึงจารึกข้อความไว้บนแผ่นศิลาว่า ตรงนี้เป็นจุดแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเหยียบโลกหลังประสูติจากพระครรภ์พระมารดาแล้ว และเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นศิลาเคลื่อนที่ จึงทรงสร้างสถูปครอบทับแผ่นศิลาเอาไว้ในปี พ.ศ. 243 และสร้างเสาอโศกซึ่งบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงแผ่นศิลาดังกล่าวไว้ด้วย 0 0 ปี พ.ศ. 2535 […]

ชวนเพื่อน ๆ ไหว้พระ ทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ

ชวนเพื่อน ๆ ไหว้พระ ทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาโลก ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ จะมีมหาบุญเกิดขึ้นบนโลกก็แสนยาก วันวิสาขบูชาเป็นวันในพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสามเหตุการณ์ในวันนี้คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ความสำคัญนี้ทำให้ได้รับยกย่องเป็นวันสำคัญของโลก จึงเรียกว่า ” วันวิสาขบูชาโลก ” งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ปีนี้จัดขึ้นที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่ากลางกรุงเทพมหานคร ตรงข้ามกับวัดสุทัศน์ฯ     ความสำคัญของการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ที่จัดเป็นระยะเวลา 5 วัน เป็นการรื้อฟื้นประเพณีเทศกาลวิสาขบูชาในสมัยพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงโปรดให้มีเทศกาลวิสาขบูชาเป็นเวลา 3-4 วัน และมีการฟื้นฟูเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้อีกครั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อปีพุทธศักราช 2527 โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร ขณะนั้นยังไม่เป็นสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้ริเริ่มจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา หรือเทศกาลวิสาขบูชาขึ้น โดยมีกำหนดให้จัดเป็นเวลา 7 วัน ในปีนี้ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 25 […]

keyboard_arrow_up