พระอาจารย์เพชร จนฺทวณฺโณ พระนักพัฒนาที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงรายจากท่านว.วชิรเมธี

พระอาจารย์เพชร จนฺทวณฺโณ พระนักพัฒนาที่ได้รับ รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย จากท่าน ว.วชิรเมธี เชียงใหม่นิวส์ได้รายงานข่าวจากไร่เชิญตะวันว่า ที่นั่นได้มีพิธีมอบ รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2562 ปีที่ 7 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยพระเมธีวชิโรดม (หรือ ท่านว.วชิรเมธี) เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้     การรับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงรายในปีนี้ มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งประเภทผู้ใหญ่ เยาวชน และบุคคลทั่วไป พระอาจารย์เพชร จนฺทวณฺโณ  ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการนี้มานานร่วม 16 ปี แล้ว ทั้งยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันท่านได้สนองงานพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในด้านการเผยแผ่ธรรมะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงรายในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากท่านเป็นคนเชียงรายโดยกำเนิด โดยภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ 13 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย     พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้มีบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม […]

keyboard_arrow_up