บทกรวดน้ำ การกรวดน้ำแผ่เมตตามีประโยชน์อย่างไร

บทกรวดน้ำ การกรวดน้ำแผ่เมตตามีประโยชน์อย่างไร บทกรวดน้ำ แผ่เมตตา จะเป็นการช่วยอุทิศบุญกุศลแก่ญาติมิตร และสัตว์ทั้งหลายอย่างเท่าเทียมทั่วกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดเป็นพิเศษ โดยใช้น้ำสะอาด กรวดลงในภาชนะอันสมควรโดยไม่ต้องใช้มือรอง แต่ให้ใช้น้ำเป็นเครื่องรวมใจให้เป็นสมาธิในการอุทิศบุญเท่านั้น     ทำไมต้องกรวดน้ำ เรื่องมีอยู่ว่า ครั้งพุทธกาล เมื่อคราวที่พญาวสวัตดีมารเข้า ขัดขวางมิให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ โดยอ้าง ว่ารัตนบัลลังก์ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นเป็นของตน และถือเอา หมู่มารปีศาจทั้งหลายเป็นสักขีพยาน จากนั้นก็ถามหาสักขีพยาน ฝ่ายพระพุทธเจ้าบ้าง พระพุทธองค์จึงตรัสว่า รัตนบัลลังก์นี้เป็นของพระองค์ เพราะเกิดขึ้นด้วยผลแห่งพระโพธิญาณ หากไม่บำเพ็ญกุศลก็จะ ไม่เกิดมีขึ้น และทรงขออ้างแม่พระธรณีผู้ปราศจากเจตนาอันมี อคติขึ้นเป็นพยาน แม่พระธรณีจึงอุบัติขึ้นจากพื้นพสุธา และกล่าวเป็นพยานว่า น้ำทักษิโณทกที่พระพุทธเจ้าทรงหลั่งเมื่อบำเพ็ญทานบารมีทุกชาติ รวมกันนั้นมีมากมายเหลือคณานับ พร้อมกับแสดงให้พญาวสวัตดี มารประจักษ์ด้วยการบิดมวยผมให้เกิดเป็นกระแสธารพัดพาเอา หมู่มารลอยหายไปสิ้น จะเห็นได้ว่า แม้มหาบุรุษผู้ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้า การกระทำเล็กๆ น้อยๆ อย่างการกรวดน้ำก็ยังมีประโยชน์และมีนัยสำคัญ     ทำไมต้องใช้ “น้ำ” เหตุที่ต้องใช้น้ำในการอุทิศส่วนกุศลนั้น ครูบาอาจารย์รุ่นหลัง อธิบายว่า น้ำเป็นสัญลักษณ์ของการรวมจิตให้เกิดสมาธิ แสดงถึงความตั้งใจที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นและสรรพสัตว์นั่นเอง การกรวดน้ำอย่างถูกวิธีนั้นควรใช้น้ำสะอาด กรวดลง ในภาชนะอันสมควรโดยไม่ต้องใช้มือรอง แต่ให้ใช้น้ำเป็นเครื่อง […]

keyboard_arrow_up