น้ำพริกลงเรือ ตำรับหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ โดยคุณมาลินี ณ นคร

น้ำพริกลงเรือ ตำรับหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ โดยคุณมาลินี ณ นคร เมื่อกล่าวถึงน้ำพริกโบราณ ชื่อของน้ำพริกลงเรือคงคุ้นหูหลายท่านเป็นอย่างดี

น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกแห่งความภักดีของเจ้าจอมสดับ 

น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกแห่งความภักดีของเจ้าจอมสดับ บุคคลต้นเรื่อง อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ และคุณกิติภูมิ ดวงทิพย์ “ที่มาของ ‘น้ำพริกลงเรือ’ นั้น เล่าแตกต่างกันไปหลายทาง

keyboard_arrow_up