ถอดรหัสวัดเมืองน่าน ตอน วัดภูมินทร์ แง่งามแห่งนิพพาน

ถอดรหัสวัดเมืองน่าน ตอน วัดภูมินทร์ แง่งามแห่งนิพพาน หลายท่านอาจเคยรู้จักและมีโอกาสไปเยือน วัดภูมินทร์ จ.น่าน แต่หลายท่านอาจยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ววัดแห่งนี้มีนัยยะของพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แฝงไว้อย่างแยบคาย วัดภูมินทร์ เดิมชื่อวัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเขตพระนคร ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2139 ต่อมาอีกประมาณ 300 ปี มีการบูรณะครั้งใหญ่ ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิ์เดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง 7 ปี ความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน อันเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยคือเจดีย์ พระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจตุรมุข (กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย) มีนาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้บนกลางลำตัว ใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ ประทับนั่งบนฐานชุกชี หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้ง 4 ทิศ เบื้องพระปฤษฎางค์ชนกัน ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมไทลื้อ ที่เล่าเรื่องชาดกตำนานพื้นบ้านและความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต สาเหตุที่พระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือ เพราะถือเป็นทิศเดียวกับที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหันเศียรไปเมื่อครั้งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน บริเวณซุ้มกึ่งกลางประตูวิหารใช้รูปตุงล้านนามาประดับ เชื่อกันว่า ตุง คือ ธงแห่งชัยชนะ หนึ่งในแปดสัญลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าใช้ประกาศชัยชนะเหนือหมู่มาร (สัญลักษณ์ทั้ง 8 ได้แก่ สังข์ […]

ประเพณีใส่บาตรเทียน จ.น่าน อลังการ งานเทศกาลเข้าพรรษา หนึ่งเดียวในไทย

ประเพณีใส่บาตรเทียน จ.น่าน อลังการ งานเทศกาลเข้าพรรษา หนึ่งเดียวในไทย พอถึงเทศกาลเข้าพรรษาทีไร นอกจากสายฝนจะโปรยปรายอย่างชุ่มฉ่ำ พืชพรรณจะเขียวชอุ่ม ชูระบัดใบ เตรียมออกดอกให้ผลแข่งกันแล้ว ทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังนิยมจัด “งานบุญใหญ่” เป็น งานเทศกาลเข้าพรรษา ที่สำคัญด้วย สำหรับวันเข้าพรรษาปีนี้ Secret ขอแนะนำประเพณีใส่บาตรเทียน ที่วัดบุญยืน จังหวัดน่าน ประเพณีที่หาชมได้ที่นี่ที่เดียว     เราคงคุ้นเคยแต่การถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้ภิกษุ - สามเณรใช้จุดให้แสงสว่างในการทำสังฆกรรม หรือศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 3 เดือน แต่ระยะหลังมานี้ความนิยม “เริ่ม” โน้มเอียง ผู้คนพากันถวายหลอดฟลูออเรสเซนต์มากขึ้น เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ดีที่ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ก็ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่พิเศษสุดไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ “การตักบาตรเทียน” ประเพณีที่ว่ากันว่าเป็น หนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลก       การตักบาตรเทียน เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 (หรือเดือน 10 เหนือ) หรือหลังวันเข้าพรรษา 1 วัน สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มขึ้นราว พ.ศ. 2344 หลังเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 55 สร้างวัดบุญยืนได้ 1 ปี จากนั้นจึงยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อมาจนปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 211 ปีแล้ว     ในปีนี้พิธีจะจัดขึ้นวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 แบ่งออกเป็นภาคเช้าและบ่าย ภาคเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยพระภิกษุสามเณรในอำเภอเวียงสา และพุทธศาสนิกชน จะนำเทียนไข ดอกไม้นานาชนิด น้ำส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอมมาใส่ในภาชนะที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ พร้อมนำสำรับกับข้าวถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรที่ไปร่วมพิธี เป็นอันจบพิธีในช่วงเช้า     ส่วนในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภิกษุ – สามเณรจะทยอยเดินลงมาจากโบสถ์เพื่อนำเทียนไขและดอกไม้นานาชนิดมา “ใส่บาตร” นับร้อยใบที่วางเรียงกันเป็นแถวยาว (บนผ้าอาบน้ำฝน) ครั้นแล้วพุทธศาสนิกชนก็จะตั้งแถวใส่บาตรเทียนไขและดอกไม้เป็นลำดับไม่นานนักบาตรเปล่าๆ ก็จะท่วมท้นไปด้วยเทียนไขและดอกไม้นานาชนิด เป็นภาพที่งดงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเสร็จสิ้นพิธีใส่บาตรเทียน ก็จะกลับเข้าไปภายในพระอุโบสถเพื่อทำพิธีสูมาคารวะ […]

keyboard_arrow_up