ละครพญานาค : เมื่อพญานาคในพระพุทธศาสนามีชีวิตอยู่บนจอแก้ว

ละครพญานาค : เมื่อ พญานาคในพระพุทธศาสนา มีชีวิตอยู่บนจอแก้ว อย่างที่ทราบกันดีว่า สื่อโทรทัศน์ไทยผลิต ละครพญานาค ออกมาหลายเรื่องในระยะเวลาแค่ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ละครพญานาคเรื่องแรกที่โลดแล่นอยู่บนจอแก้วคือ มนต์นาคราช ในปี 2533 ปีถัดมานวนิยายจากปลายปากกาของแก้วเก้าเรื่อง นาคราช ได้นำมาสร้างเป็นละคร เรื่องราวของพญานาคราชหนุ่มที่มาทวงสัญญากับครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองมาย       ละครพญานาคที่โด่งดังและอยู่ในความทรงจำของผู้ชมอีกเรื่องคือ “แม่โขง” สร้างจากนวนิยายของ ปองพล อดิเรกสาร ออกอากาศเมื่อ ปี 2544 พญานาคดุร้ายนานว่า “สุโภคะ” จะสำแดงฤทธิ์ทำร้ายเฉพาะคนที่ประพฤติผิดศีลเท่านั้น ละครเรื่องนี้ยังสอดแทรกด้วยตำนานเมืองลับแล กลุ่มคนที่สืบเชื้อสายมาจากพญานาค ทั้งยังได้รับอิทธิพลจากนิทานชาดกเรื่อง “ภูริทัตตชาดก” พระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพญานาค เพราะพญานาคสุโภคะเป็นพระอนุชาของพระภูริทัตต์       กระแสเรื่องพญานาคและปริศนาที่มาของดวงไฟพญานาคในแม่น้ำโขงกำลังเป็นที่สนใจของประชาชน จึงทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่อง 15 ค่ำ เดือน 11 เข้าฉายในโรงเมื่อปี 2545 อีก 5 ปีถัดมา บริษัท เป่าจิ้นจง ได้สร้างละครเรื่อง กาษา […]

นันโทปนันทนาคราช นาคมิจฉาทิฏฐิ ผู้อำพรางแดนสวรรค์

นันโทปนันทนาคราช นาคมิจฉาทิฏฐิ ผู้อำพรางแดนสวรรค์ นันโทปนันทนาคราช เป็นชื่อของพญานาคที่คนไทยรู้จักพอ ๆ กับมุจลินทนาคราช ในฐานะนาคมิจฉาทิฏฐิ คือนาคที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า และคำสอนของพระองค์ หลายคนอาจคุ้นชื่อของพญานาคตนนี้จากพระคาถาพาหุง ตรงท่องที่ว่า ” นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลา “ แปลว่า ” พระจอมมุนีได้ทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานเถระ นิรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะ ผู้มีความหลงผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีใช้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าแก่พระเถระ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ” พระคาถาในท่องที่ยกมานี้ปรากฎในอรรถกถา มหาโมคคัลลานเถรคาถา โดยมีความอยู่ว่า ครั้งพระพุทธเจ้าตรวจดูหมื่นโลกธาตุในเวลาใกล้รุ่งนั้น ปรากฎภาพของนันโทปนันทนาคราชขึ้นในทิพยญาณ พระองค์ตรวจอุปนิสัยของพญานาคตนนี้แล้วพบว่าเป็นนาคที่มีมิจฉาทิฏฐิ ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย พระองค์ทรงเห็นว่ามีพระพุทธบุตรเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยปราบพยศให้พญานาคตนนี้ละจากมิจฉาทิฏฐิได้คือ พระมหาโมคคัลลานะ พระพุทธเจ้าทรงให้พระอานนท์เรียกพระภิกษุ 500 รูปให้เดินทางร่วมกับพระองค์ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งในคณะพระภิกษุมีพระมหาโมคคัลลานะรวมอยู่ด้วย ขณะที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้ง 500 กำลังเหาะไปยังแดนสวรรค์ ได้เหาะข้ามเหล่านาคที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับสุรา โดยมีนันโทปนันทนาคราขเป็นประธาน […]

พระนาคปรก พระประจำวันเสาร์ ที่หลายคนอาจไม่รู้ว่านาคปรกจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร

พระนาคปรก พระประจำวันเสาร์ ที่หลายคนอาจไม่รู้ว่านาคปรกจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร พระนาคปรก คือพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ ทุกคนทราบว่าเป็นพระที่คนที่เกิดวันเสาร์ต้องบูชา แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ทำไมคนวันเสาร์ต้องบูชาพระปางนี้   พระพุทธรูปประจำวันเสาร์ ทำไมต้องเป็นพระนาคปรก ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรงโปรดฯให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคิดค้นคัดเลือกพุทธอิริยาบถปางต่าง ๆ ตามพุทธประวัติมาสร้างเพิ่มเติมขึ้น และรวมกับพระพุทธรูปปางเดิมที่มีมาก่อนหน้านี้จึงรวมทั้งสิ้น 40 ปาง โดยพื้นเพตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ วันเสาร์ เป็นวันแข็ง แล้วดาวเสาร์เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ส่งผลให้คนเกิดวันนี้มักอาภัพ ต้องเหน็ดเหนื่อย และมักมีเรื่องทุกข์ใจ ผิดหวังบ่อยครั้ง รวมทั้งมักพบปัญหาอุปสรรคอยู่เสมอ ดังนั้น พระนาคปรกจึงเป็นพระประจำวันนี้ เปรียบเสมือนให้พญานาคราชได้แผ่พังพานปกป้องคุ้มครองเจ้าชะตาให้พ้นทุกข์และภัยพิบัติต่าง ๆ อีกทั้งดาวเสาร์ยังใช้เลข 7 เป็นสัญลักษณ์ซึ่งตรงกับเศียรพญานาคราชที่มี 7 เศียรและยังวงขนดเป็น 7 รอบอีกด้วย   พระพุทธเจ้ากับมุจลินทนาคราช พระปางนาคปรก มีที่มาจากเหตุการณ์ในมุจลินทสูตร ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ และประทับบำเพ็ญสมาบัติเสวยวิมุตติสุข ณ อาณาบริเวณที่ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งละ 7 วันนั้น ในสัปดาห์ที่ 3 […]

keyboard_arrow_up