“ข้าวเติมวิตามิน” ฮักปัน นวัตกรรมข้าวเพื่อคนรักสุขภาพ

“ข้าวเติมวิตามิน” ฮักปัน นวัตกรรมข้าวเพื่อคนรักสุขภาพ เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเราบริโภค “ข้าว” เป็นอาหารหลักมานานแล้ว ปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นนั้น เพราะข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ชีวิตของคนเราในแต่ละวันได้มาก นอกจากข้าวจะถูกจัดให้อยู่ในอาหารหลักที่ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีพวกวิตามิน และแร่ธาตุที่ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย คนไทยเรารับประทานข้าวทุกวันจะแตกต่างกันก็ตรงที่ชนิดของข้าวเท่านั้นเอง เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ในภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะนิยมกินข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า ซึ่งก็แล้วแต่ความคุ้นเคย และวัฒนธรรมของแต่ละท้องที่   จึงพูดได้ว่าข้าวเป็นอาหารหลัก เป็นวิถีชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อต่างๆ ของชาติไทย แต่นับจากนี้ไป “ข้าวจะเป็นมากกว่ามื้ออาหารและความอิ่มท้อง เพราะผู้ผลิตข้าวสัญชาติไทยอย่าง บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในตลาดข้าวเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ฮักปัน  มุ่งมั่น วิจัย พัฒนา ผลิตอาหารจากธรรมชาติด้วยนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คน สังคม และประเทศชาติอย่างครบถ้วนสูงสุด ฮักปัน เข้าใจดีว่าอาหารทุกชนิด ไม่ได้มีสารอาหารเพียงพอต่อร่างกายครบในทุกอย่าง การเพิ่มคุณประโยชน์จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้อาหารนั้นๆ มีคุณประโยชน์มากขึ้น เริ่มต้นง่ายๆ จากมื้ออาหารหลักก็คือ “ข้าว”ที่นอกจากจะควรมีสารเคมีที่น้อยที่สุดแล้วการเพิ่มคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้น ก็จะทำให้ชีวิตสมดุลมากขึ้น ฮักปัน จึงเปิดตัวข้าวเติมวิตามิน ยกระดับนวัตกรรมข้าวไทยที่ปลูกแบบอินทรีย์ ไร้สารเคมีตกค้าง มาตรฐานส่งออก […]

keyboard_arrow_up