แก้โรคทุกข์ด้วย ธรรมโอสถ ของพระพุทธเจ้า – พระกรภพ กิตติปญฺโญ

แก้โรคทุกข์ด้วย ธรรมโอสถ ของพระพุทธเจ้า – พระกรภพ กิตติปญฺโญ เมื่อเราทราบดีว่า ธรรมโอสถ ของพระพุทธเจ้านั้นสามารถแก้โรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะโรคที่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วไม่ว่ายากดีมีจนล้วนเป็นกันทุกคน คือโรคทุกข์ ดังคำบาลีว่า “ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา – เราเป็นผู้ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้ว เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว” จึงเป็นเรื่องปกติที่ชีวิตของมนุษย์เราทุกคนจะต้องเจอกับความทุกข์ เมื่อเรารู้ความจริงตามกฎของธรรมชาติเช่นนี้แล้ว ผู้ที่ฉลาดก็จะต้องหาวิธีทำให้ชีวิตนี้มีความทุกข์น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ แต่จะไม่ให้ทุกข์เลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสเตือนเราไว้แล้วว่า “ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง – การเกิดทุกคราว เป็นทุกข์ร่ำไป” ทุกข์ที่เกิดตามสภาวะของความเป็นมนุษย์ คือทุกข์จากการแก่ เจ็บไข้ พลัดพราก ไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือจากตาย ทุกข์จากความหิว ความร้อน ความหนาว ฯลฯ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ แต่ทุกข์ที่เกิดจากการปล่อยให้กิเลสตัณหานำความทุกข์ที่นอกเหนือจากทุกข์ตามสภาวะมาให้เรานั้น เราสามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้ ด้วยการมาหัดสอนใจตัวเอง หัดพิจารณาให้กระจ่างว่า ที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะอะไร พูดง่าย ๆ ว่า “หาโรค” ให้เจอ แล้วก็เอายาที่แก้โรคนั้นมากิน นั่นคือนอกจากธรรมะขั้นต้น ๆ ที่จะทำให้เราแก้นิสัยเสียที่เกิดจากความโลภ […]

keyboard_arrow_up