เทศกาล กินเจ เทศกาลอิ่มบุญของผองพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน

เทศกาล กินเจ เทศกาลอิ่มบุญของผองพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เทศกาล กินเจ ถือเป็นอีกเทศกาลสำคัญอย่างหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายใจในไทยและทั่วโลก เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้ง 9 ในคติพุทธศาสนามหายานที่เรียกว่า “เก้าอ๊วง” เทศกาล กินเจ เป็นมาอย่างไร และ กินเจ เพื่ออะไร แล้วได้อะไร ซีเคร็ตมีคำตอบมาฝาก   เทศกาลกินเจเป็นมาอย่างไร เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกเดือน 9 ในคติจีน โดยผู้ที่ร่วมเทศกาลจะถือศีลและรับประทานอาหารเจ คืออาหารที่ทำจากผักและผลไม้ ไม่มีเนื้อสัตว์มาปะปน เป็นเวลา 9 วัน ประเพณีความเชื่อนี้มาจากหลายความเชื่อ แต่มีความเชื่อกระแสหลักคือพุทธศาสนามหายาน เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ 9 พระองค์ ซึ่งอิงมาจากคติเทพนพเคราะห์ ที่ชาวจีนเรียกว่า “เก้าอ๊วง” (พระราชาทั้ง 9 หรือ นพราชา) ในพระสูตรมหายานที่มีชื่อว่า “ปั๊กเต๊าโก๋ว ฮุดเชียวไจเอียงชั่วเมียวเกง” ระบุว่า       พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ (2) พระศรีรัตนโลกประภาโมษอิศวรพุทธะ (3) พระเวปุลลรัตนโลกวรรณสิทธิพุทธะ (4) พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ […]

keyboard_arrow_up