“จากหิ้ง…สู่ห้าง!” คอร์ดี้ไทย…งานวิจัยถั่งเช่าฝีมือคนไทย อนุสิทธิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“จากหิ้ง…สู่ห้าง!” คอร์ดี้ไทย…งานวิจัยถั่งเช่าฝีมือคนไทย อนุสิทธิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยก่อนคนมักเรียกงานวิจัยทางวิชาการว่า “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” เพราะถูกมองว่างานวิจัยเป็นงานที่มีเพียงนักวิจัยที่ศึกษาเอง รู้เองไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับคนทั่วไป หรือจะเรียกว่าเมื่อวิจัยจบแล้วก็ถูกเก็บขึ้นหิ้งไปตามระเบียบไม่ได้ถูกนำมาพัฒนาต่อแต่อย่างใด แต่ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานพยายามนำงานวิจัยที่เคยถูกมองว่า “อยู่บนหิ้ง” มาพัฒนาต่อและนำเข้าสู่เชิงพาณิชย์หรือ “ขึ้นห้าง” เพื่อให้งานวิจัยเหล่านั้นสร้างประโยชน์ให้แก่คนทั่วไปได้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกันกับ CordyThai (คอร์ดี้ไทย) งานวิจัยถั่งเช่าโดยศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นำงานวิจัยมาพัฒนาและต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมมากขึ้น   โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ “ถั่งเช่า” หรือที่เรียกในภาษาจีนว่า Dong Chong Xia Cao ถั่งเช่าจัดเป็นยาอายุวัฒนะที่ชาวจีนนิยมรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายมากว่าพันปีแล้ว มีรายงานการวิจัยจากทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าในถั่งเช่ามีสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปิน (Cordycepin) ซึ่งมีเฉพาะในถั่งเช่าเท่านั้น และมีสรรพคุณทางยา ในขณะที่กำลังวิจัยศาสตราจารย์ ดร.มณจันทร์ ได้คัดเลือกสายพันธุ์ถั่งเช่าที่สามารถสร้าง สารคอร์ไดซิปิน ในอัตราที่สูง และเจริญเติบโตเร็วมาทำการเพาะเลี้ยง ผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตรพิเศษ อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11927 ทำให้ถั่งเช่าที่วิจัยและเพาะปลูกให้สารออกฤทธิ์สูงและคงที่ในทุกล็อตการผลิต   โดยปัจจุบันมีงานวิจัยตรวจพบว่าถั่งเช่าจากธรรมชาติในหลายๆ พื้นที่ รวมไปถึงถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงโดยไม่ได้คัดกรองวัตถุดิบให้ดีนั้น มีการปนเปื้อนจากโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนู ตะกั่ว ทองแดง และแคดเมียม แน่นอนว่าถ้าผู้บริโภครับประทานถั่งเช่าที่มีโลหะหนักปนเปื้อนสะสมกัน เป็นเวลานาน […]

GUIDE TO THE CORDYCEPS ไขข้อสงสัย ถั่งเช่า อันตรายจริงหรือ?

ไขข้อสงสัย ‘ถั่งเช่า’ อันตรายจริงหรือ? เมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมา หลายคนอาจเคยเห็นข่าวผู้ที่รับประทานถั่งเช่าแล้วประสบปัญหาโรคไต ทำให้กระแสการใช้ถั่งเช่าเพื่อบำรุงสุขภาพซบเซาลง และเกิดข้อถกเถียงกันว่า การรับประทานถั่งเช่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ การนำถั่งเช่ามาสกัดเป็นอาหารเสริมจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ ความใส่ใจในการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกกระบวนการ อีกทั้งยังต้องอาศัยการวิจัยเพื่อให้ได้ถั่งเช่าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ฉะนั้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่น่าเชื่อถือ หรือได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยา จึงสำคัญไม่น้อยที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับประทานถั่งเช่า ถั่งเช่ากับโรคไต ถั่งเช่าได้ถูกกล่าวขานมาตั้งแต่โบราณในด้านสรรพคุณที่สามารถบำรุงไต จนปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่ช่วยยืนยันว่าถั่งเช่าช่วยให้ไตมีสุขภาพดีขึ้น หากใช้ถั่งเช่าที่มีคุณภาพ และใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยล่าสุดโดยการทดลองทางการแพทย์กับมนุษย์ (Sun และคณะ 2019) ได้มีการสกัดสารคอร์ไดเซปิน (Cordycepin) จากถั่งเช่า และใช้สารสกัดนี้เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตเรื้อรัง พบว่า ถั่งเช่าสามารถช่วยลดปริมาณโปรตีนรั่วไหลในปัสสาวะ ลดค่า BUN และค่า creatinine อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เลือกถั่งเช่าอย่างไรให้ปลอดภัย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่งเช่าในบ้านเรามีมากมายให้ได้เลือกสรร แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ใดมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อรากำจัดแมลง ให้คำแนะนำดังต่อไปนี้   การเพาะเลี้ยงที่ได้คุณภาพ สถานที่เพาะเลี้ยงต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เพาะเลี้ยงบนธัญพืชที่มาจากแหล่งปลูกใกล้โรงงาน มีกรรมวิธีผลิตถั่งเช่าที่ปราศจากสารปนเปื้อน หรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เช่น […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำเป็นไหมกับชีวิต?

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำเป็นไหมกับชีวิต? รูปแบบชีวิตในยุคสมัยนี้ ทำให้เราต้องหาตัวช่วยมาเสริมสร้างสมดุลเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ที่ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และยังมีมากมายหลากหลายยี่ห้อ พร้อมคำถามที่ชวนให้สงสัย ว่าจำเป็นไหมที่ต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แล้วเมื่อรับประทานเข้าไปจะสะสมตกค้างหรือไม่ และเหตุใดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพสำหรับคนในยุคที่ชีวิตต้องเร่งรีบ วันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะ เคยได้ไปอ่านเจอบทความทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA ปี 2002 บอกเอาไว้ว่าชาวอเมริกันจำนวนมากมีระดับวิตามินในเลือดต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งมีปัจจัยมาจาก มีคนจำนวน 20-30% เท่านั้นที่สามารถทานผักผลไม้ ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินต่างๆ ได้ครบ 5 หน่วยบริโภคต่อวันตามที่แพทย์แนะนำ ต่อมาลักษณะของอาหารในทุกวันนี้ ที่ผลิตขึ้นตามกระบวนการอุตสาหกรรม อย่างอาหารกระป๋องหรืออาหารแช่แข็ง ประกอบกับการขนส่งยังใช้เวลานานกว่าจะถึงผู้บริโภค ทำให้ปริมาณวิตามินที่อยู่ในผักผลไม้เหลือไม่มาก และปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมทานอาหารที่ปรุงสำเร็จนอกบ้าน ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมต่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงเป็นทางเลือกจำเป็นในผู้ที่มีโอกาสได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ มีปัญหาเรื่องการดูดซึม การเจ็บป่วยเรื้อรัง และในผู้สูงอายุ ดังนั้น ก่อนที่เราจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก็ควรที่จะต้องรู้จักว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น เป็นเพียงทางเลือกหนึ่ง ที่ไม่ใช่การทดแทนการรับประทานอาหารให้ครบมื้อที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพได้ แต่เสริมให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น และไม่ใช่ยารักษาโรค โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะรับประทานเพื่อความปลอดภัย  เพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดปัจจุบันมีทั้งวิตามินรวมและแร่ธาตุ สมุนไพร พวกสารต้านอนุมูลอิสระ เส้นใยอาหารต่างๆ ดังนั้น เราจึงควรรู้ว่าในวิตามินหรือแร่ธาตุแต่ละตัวนั้น […]

“ถังเช่า” กับหลากเรื่องน่ารู้ก่อนซื้อกิน

“ถังเช่า” กับหลากเรื่องน่ารู้ก่อนซื้อกิน ณ วันนี้คงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยิน คำว่า “ถั่งเช่า” สมุนไพรที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในบรรดาผู้ที่ต้องการหาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ว่าเป็นสิ่งที่มีสรรพคุณทางยา ช่วยบำรุงร่างกายได้ดี ซึ่งจริงๆ แล้ว “ถั่งเช่า” คืออะไร มีสรรพคุณตามที่หลายคนพูดถึงหรือไม่? บทความนี้มีคำตอบค่ะ “ถั่งเช่า”  ถือได้ว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศจีนนานนับศตวรรษ ถั่งเช่าอุดมไปด้วยสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ โพลีแซคคาไรด์ (galactomannan), นิวคลีโอไทด์ (adenosine, cordycepin), cordycepic acid, กรดอะมิโน และสเตอรอล (ergosterol, beta-sitosterol) นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารอาหารสำคัญอื่น ๆ เช่น โปรตีน วิตามินต่างๆ (Vit E, K, B1, B2 และ B12) และแร่ธาตุต่างๆ (โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และซิลิเนียม) เป็นต้น (ข้อมูลจาก https://bit.ly/3a0LSSx […]

ถั่งเช่า คืออะไร ที่มาที่ไป และมีประโยชน์อย่างไร ควรกินแบบไหนเวิร์คสุด

ถั่งเช่า คืออะไร มารู้จักกันเถอะ หลายคนคงได้ยินชื่อ “ถั่งเช่า” จนคุ้นเคยกันแล้ว แต่คงสงสัยว่า ถั่งเช่า คืออะไร แต่จะมีใครรู้จักเจ้าสมุนไพรตัวนี้ในรายละเอียดถึงที่มา สรรพคุณ และวิธีการกินบ้างล่ะ วันนี้ ชีวจิต จึงมานำเสนอข้อมูลว่า ถั่งเช่า คืออะไร และควรกินในรูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณผู้อ่านที่สุดค่ะ ความเป็นมาของถั่งเช่า ถั่งเช่าคือเชื้อราฆ่าแมลงจำพวกเห็ด เดิมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. ปัจจุบันชื่อ Ophiocordyceps sinensis บางคนเรียกถั่งเช่าว่า “หญ้าหนอน” เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของตัวหนอนผีเสื้อที่ภายในอัดแน่น ไปด้วยเส้นใยของเห็ดและส่วนของดอกเห็ด โดยตัวหนอนชนิดนี้จะจำศีลอยู่ใต้ภูเขาหิมะ เมื่อน้ำแข็งละลายเป็นน้ำจะไหลพาสปอร์เห็ดมาติดบนพื้นดิน ซึ่งเมื่อตัวหนอนเหล่านี้คลานผ่านสปอร์ สปอร์จะเกาะติดที่ลำตัวของหนอน และแทงเส้นใยเข้าสู่ตัวหนอนหรือสปอร์อาจเข้าสู่ตัวหนอนโดยปนเข้าไปกับอาหารที่หนอนกิน จากนั้นเส้นใยของเห็ดก็จะเจริญเติบโตโดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอนเพิ่มปริมาณจนอัดแน่นอยู่ภายในตัวหนอน ทำให้หนอนขาดอากาศหายใจ มันจึงตายในลักษณะชูส่วนหัวขึ้นเหนือพื้นดินโดยที่ลำตัวแข็งทื่อ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น เส้นใยของเห็ดจะรวมตัวกันสร้างเป็นก้านชูและดอกเห็ดงอกออกมาทางส่วนหัวของตัวหนอนขึ้นสู่อากาศเพื่อรับแสงอาทิตย์ ส่วนของก้านชูและดอกเห็ดถั่งเช่าจะมีรูปร่างคล้ายไม้กระบอง ส่วนตัวหนอนที่ตายแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนมัมมี่ ที่นำมาใช้เป็นยาคือ ตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้ว โดยเราจะพบหญ้าหนอนนี้ บนพื้นที่ที่มีระดับความสูง 10,000-12,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล คือ […]

DID YOU KNOW? ถั่งเช่า ตัวช่วยผิวสวยใส

ถั่งเช่า คืออะไร ทำไมจึงช่วยให้ผิวสวยใส ถั่งเช่า มีที่มาจาก ในสมัยก่อน ดินแดนในแถบเทือกเขาหิมาลัย จะมีลักษณะภูมิอากาศที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้คนที่อาศัยในบริเวณนั้นจึงเจ็บป่วยได้ง่าย มนุษย์จึงทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพียงพอต่อสภาพอากาศดังกล่าว แพทย์แผนจีนจึงนำเอาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หาได้ในพื้นที่มาทำเป็นยาบำรุงร่างกาย และสมุนไพรจีนที่หมอจะมาเขียนถึงในวันนี้ก็คือ ถั่งเช่า ซึ่งจัดได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะยอดฮิตที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก สมุนไรที่ว่านี้ คือเชื้อราที่เจริญเติบโตในตัวหนอนผีเสื้อช่วงฤดูหนาว เมื่อหนอนตายลงในช่วงฤดูร้อน เชื้อราจะงอกออกมาจากซากหนอน ซึ่งเป็นฤดูที่จะสามารถเก็บสมุนไพรชนิดนี้เพื่อนำไปใช้ได้ ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าถั่งเช่า มีสารแอนติออกซิแดนท์ ช่วยชะลอความเสื่อม และมีคุณสมบัติต้านอาการอักเสบ จึงช่วยบรรเทาโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดจากการอักเสบ เช่น ไข้หวัด อาการปวดเมื่อย ตัวช่วยผิวสวย สำหรับสรรพคุณทางเภสัชที่เกี่ยวข้องกับผิวพรรณ สารแอนติออกซิแดนท์จะช่วยลดการเกิดฟรีเรดิคัล (Free Radical) ชะลอริ้วรอย ต้านอักเสบ นอกจากนั้นยังมีสารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ช่วยปกป้องและรักษาความชุ่มชื่นของผิว สารคอร์ไดซิปิน (Cordycepin) ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวและสร้างเซลล์ผิวใหม่ ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพื่อความงามมากมายที่ใช้สารสกัดจากถั่งเช่า ซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายชนิด โดยหมอจะแนะนำวิธีเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตามสภาพของผิวแต่ละคน ดังนี้ ผิวแห้ง ควรเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดครีม เพราะจะช่วยรักษาความชุ่มชื่นของผิวได้ดี ผิวมัน ผิวผสม ควรเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเซรั่ม เพราะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ง่าย ข้อระวัง คนที่มีผิวแพ้ง่าย หรือมีประวัติแพ้เชื้อรา […]

keyboard_arrow_up