ตามรอยพ่อหลวง สวนจิตรลดา พระราชวังต้นแบบแห่งความสุขที่ยั่งยืน

ตามรอยพ่อหลวง ครั้งนี้นับเป็นโชคดีของทีมงานชีวจิตที่มีโอกาสได้ “เข้าวัง” วังที่นี่คงจะไม่เหมือนวังอื่นๆซึ่งหรูหราอลังการด้วยสถา-ปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม เพราะที่นี่มีเพียงสิ่งปลูกสร้างเรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย มีทุ่งนา โรงงาน และโรงเรือนมากมาย

keyboard_arrow_up