ดอกมณฑา ดอกไม้แห่งวันอัฏฐมีบูชา

ดอกมณฑา ดอกไม้แห่งวันอัฏฐมีบูชา ผู้ใหญ่หลายท่านคงคุ้นเคยกันดีกับดอกไม้ชนิดนี้ ” ดอกมณฑา ” ดอกไม้ไทยที่ปลูกกันมานาน มีอีกชื่อหนึ่งว่า “มณฑารพ” ในมหาปรินิพพานสูตรกล่าวว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้บนสวรรค์ เทวดาได้โปรดดอกมณฑารพลงมาจากสวรรค์ เพื่อสักการะพระสรีระของพระพุทธเจ้าในวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า หรือวันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา หมายถึงวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 7 วัน ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6     ดอกมณฑา เป็นดอกหอมชนิดหนึ่ง ในถิ่นต่างๆของประเทศไทย เรียกชื่อดอกไม้ชนิดนี้ต่างกันออกไป เช่น ภาคใต้จะเรียกว่า จอมปูน จำปูนช้าง ส่วนภาคเหนือจะเรียกว่า ยี่หุบ ในมหาปรินิพพานสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยเหตุการณ์การเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า ในวันที่ 7 ของงานพระศพของพระพุทธเจ้า เทวดาได้โปรยดอกมณฑารพลงมาจากสวรรค์เพื่อบูชาพระสรีระของพระพุทธเจ้า จำนวนดอกมณฑารพนั้นมากมายจนท่วมถึงหัวเข่า ขณะนั้นพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระภิกษุ 500 รูปที่ไปธุดงภ์ที่กรุงปาวามา ได้ทราบข่าวการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจึงเดินทางกลับมา เทวดาบันดาลไม่ให้ไฟลุกเผาพระสรีระของพระพุทธเจ้า เผื่อให้พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระภิกษุกลับมาทัน   พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระภิกษุ 500 รูป เดินทางใกล้ถึงกรุงกุสินารา เจอกับอาชีวกผู้หนึ่งเดินถือดอกมณฑารพผ่านมา พระมหากัสสปะจึงถามอาชีวกผู้นี้ว่า […]

keyboard_arrow_up