เผยที่มาความเข้ม-แกร่งของ ผู้ว่าฯเชียงราย เพราะคุณพ่อเลี้ยงลูกแบบทหารจึงมีวันนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์  ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.D. และ M.Sc. (Business Analytics and Data Science) สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “Arnond Sakworawich” ถึงบทสนทนาที่ได้พูดคุยกับ คุณลุงประสาน โอสถธนากร คุณพ่อของ ผู้ว่าฯเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ถึงการเลี้ยงดูลูกแบบทหาร โดยมีรายละเอียดเนื้อความว่า “เลี้ยงลูกแบบทหาร จนได้เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย” ผมเป็นลูกค้าประจำของร้านประสานเภสัชที่ปากซอยภาวนา ลาดพร้าว 41 คุณลุงประสาน โอสถธนากร เจ้าของร้าน เป็นคนซื่อตรง พูดตรง โอบอ้อมอารี ขายของในราคาเป็นธรรม ไม่โก่งราคา และมีน้ำใจ ทำให้เป็นที่ชอบพอของชาวบ้านย่านนี้และขายยามากว่า 50 ปี แล้ว คุณลุงมีลูก 4 คน เป็นผู้หญิงหนึ่งคน ผู้ชายสามคน มีหลาน 4 คน เป็นหลานสาวสามคน […]

keyboard_arrow_up