guardian phone ขยะอิเล็กทรอนิกส์รักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อปี 2012 นักฟิสิกส์และวิศวกรชื่อ โทเฟอร์ ไวท์ (Topher White) ผันตัวเองมาทำงานด้านการสงวนรักษาป่าเขตร้อน หลังจากที่เขาไปเป็นอาสาสมัครในโครงการปกป้องชะนีที่เกาะบอร์เนียว

keyboard_arrow_up