ไขมันในเลือดสูง ช่วยลดได้ด้วยเมนู ซุปเห็ดฟักเขียว

อาหารสมุนไพรจีน กับภาวะ ไขมันในเลือดสูง ภาวะ ไขมันในเลือดสูง คือ ภาวะที่ตรวจเลือดพบว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติ ไขมันในร่างกายแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท 1. ไขมันชนิดอันตราย  ได้แก่ • คอเลสเตอรอล (Cholesterol) ชนิดที่เป็นไขมันเลวคือ  แอลดีแอล (Low Density Lipoprotein-LDL) ถ้ามีไขมันชนิดนี้ในเลือดสูงก็จะไปเกาะผนังหลอดเลือด  ทำให้ผนังหลอดเลือดพอกหนาขึ้นจนความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเสียไป หลอดเลือดจะตีบแคบลง  ทำให้การไหลเวียนเลือดไม่สะดวก เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดตีบตันได้มาก (ระดับปกติในเลือด ไม่ควรเกิน 130 มิลลิกรัม / เดซิลิตร) • ไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) เป็นไขมันชนิดหนึ่งเกิดจากการสร้างขึ้นเองในร่างกายจากน้ำตาลและแป้งหรือจากอาหารที่รับประทานเข้าไปมีความสำคัญทางด้านโภชนาการหลายประการ แต่การมีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือพบว่าสูงในคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้ว  เชื่อว่ามีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบมากขึ้น  ระดับปกติในเลือดไม่ควรเกิน 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ50 – 150 mg/dl) 2. คอเลสเตอรอล (Cholesterol) ไขมันชนิดดีคือเอชดีแอล (High Density LipoproteinHDL) ยิ่งมีระดับสูงเท่าไรจะยิ่งเป็นผลดี  เพราะไขมันชนิดนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับไขมันชนิดเลว คือ  จะไปลดและป้องกันการพอกตัวของไขมันในหลอดเลือด […]

ซุปเห็ดฟักเขียว อาหารสมุนไพรจีนต้านภาวะไขมันเลือดสูง ฉบับแพทย์แผนจีน!

ซุปเห็ดฟักเขียว อาหารสมุนไพรจีนกับภาวะไขมันเลือดสูง ภาวะไขมันเลือดสูงคือภาวะที่ตรวจเลือดพบว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติ

keyboard_arrow_up