ทำความรู้จัก ชุดตรวจ ATK ราคาเท่าไร ใครต้องใช้ หลังคลายล็อกดาวน์รอบ 1 ต.ค. 64

ทำความรู้จัก ชุดตรวจ ATK ราคาเท่าไร ใครต้องใช้ หลังคลายล็อกดาวน์รอบ 1 ต.ค. 64 นับจากวันที่ 1 ต.ค. 64 ถือเป็นวันแรกของการผ่อนคลายล็อกดาวน์รอบใหม่ และเริ่มบังคับใช้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบแอนติเจนด้วยตัวเองหรือ ชุดตรวจ ATK จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการมากที่สุดอย่างหนึ่ง กิจการอะไรบ้างต้องใช้ ATK ชุดตรวจ Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test Kit ด้วยตัวเอง เป็นอุปกรณ์ทดสอบหาการติดเชื้ออย่างง่ายและรวดเร็ว คล้ายกับชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองที่สามารถใช้ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่ศูนย์ตรวจในชุมชน ด้วยการตรวจหาโปรตีนซึ่งอยู่ในร่างกายผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 มาตรการคลายล็อกดาวน์ล่าสุดที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดฉบับที่ 34 ของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ระบุว่าผู้ที่จะเข้ารับบริการในสถานประกอบการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้ ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือชุดตรวจ ATK ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ ร้านสัก บริการที่ต้องใช้น้ำในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ/สปา […]

keyboard_arrow_up