“NEW NORMAL ” ชีวิตวิถีใหม่ของ สว. ที่จะเปลี่ยนไปในหลายๆ ด้าน

“NEW NORMAL ” ชีวิตวิถีใหม่ของ สว. ที่จะเปลี่ยนไปในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาด หรืออโควิด-19 ครั้งแรกได้ระบาดและแพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกในตอนนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรค ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานที่หลายคนจำเป็นต้อง Work From Home หรือต้องอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อมากที่สุด ก็จำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม กรมการแพทย์ก็ได้เคยออกมาให้ข้อมูลแล้วว่ากลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุวัยทำงาน แต่กลุ่มที่มีการเสียชีวิตมากที่สุด คือกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป โดยคิดเป็นร้อยละ 12.1 ขณะที่ผู้ป่วยอายุ 80-89 ปี จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 24 หรือหมายถึงคนอายุเกิน 80 ปี หากป่วย COVID-19 จำนวน 4 คน เสียชีวิต 1 คน ดังนั้น จึงควรดูแลตามหลักการโดยเน้น 2 ส่วนคือ การป้องกันติดเชื้อ และป้องกันร่างกาย-สมองถดถอยช่วงเก็บตัวอยู่บ้าน ผ่าน 5 […]

keyboard_arrow_up