ชัยบุรี โรงเรียนปลอดหวาน ลดน้ำตาลอาหาร – เครื่องดื่ม

ชัยบุรี โรงเรียนปลอดหวาน โรงเรียนปลอดหวาน  เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยกินหวาน ป้องกันโรคอ้วน ฟันพุ เบาหวาน รวมไปถึงการกินน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบด้วย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาเด็กไทยมีสถิติอ้วนลงพุงเพิ่มมากขึ้นติดอันดับโลก และยังเป็นโรคฟันผุ เบาหวานร่วมด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคติดหวานทั้งจากเครื่องดื่มหวาน โดยเฉพาะน้ำอัดลม ตลอดจนขนมกรุบกรอบ จากการศึกษาของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานในปี 2547 พบว่า เด็กอายุสามถึงห้าปี ร้อยละ 64 มีการบริโภคน้ำตาลมากกว่า 8 ช้อนชาต่อวัน เกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำปริมาณเหมาะสมที่ 6 ช้อนชาต่อวันเท่านั้น ดื่มน้ำอัดลมแค่ขวดเดียวน้ำตาลก็เกิน 6 ช้อนชาแล้ว ยังไม่รวมถึงการบริโภคอาหารอื่นๆ ในรอบวัน องค์การอนามัยโลกตระหนักถึงปัญหานี้ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยระบุว่า  “โรคอ้วนกำลังเป็นโรคระบาด” โดยเสนอทางแก้ไขให้ทุกประเทศผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายระดับชาติ ปรับปรุงการบริโภคหรือการออกกำลังกาย ตลอดจนสนับสนุนอาหารสุขภาพโดยเฉพาะในโรงเรียน จากการขับเคลื่อนและรณรงค์อย่างหนักให้ทุกภาคส่วนภายใต้เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ส่งผลให้คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในสังกัดไม่จำหน่ายน้ำอัดลมในสถานศึกษาแต่ปี 2551 ยกระดับสู่การเป็นโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ถือได้ว่าเป็นประกาศนโยบายระดับชาติเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยน้ำอัดลมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการลดพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลของเด็กไทย นายแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย ที่ปรึกษากรมอนามัย อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว่า ขณะนี้มีเขตพื้นที่การศึกษาที่ปลอดน้ำอัดลมแล้วมีทั้งหมด 28 […]

keyboard_arrow_up